Anne ve baba olmaya psikolojik hazırlık-2

İlk yazımızda temas etmiş olduğumuz anne-baba olmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlara bu yazımızda da devam edeceğiz. İçinde yaşadığımız toplumu beraberce inşa ve ihya ediyoruz. Bu sebeple vereceğiniz kararlar hepimizi etkileyeceği için iyi düşünmeli, idrak etmeli ve bilinçli bir şekilde yola adım atılmalıdır.

Konuya farklı bir açıdan devam edeceğiz. Anne-baba olma hususunda gerekli durum değerlendirmeleri yapıldıktan sonra çocuğun henüz anne karnından itibaren doğumu, bebeklik dönemi, ilk çocukluk dönemi, ergenlik dönemi ve gençlik dönemi ile ilgili yeterli düzeyde bilgi donanımına ihtiyacımız olacaktır. Yazının devamında bu mevzu üzerinde durulacaktır.

Anne/ Baba olmaya karar verdim. Peki ya şimdi?

Artık anne ve baba olmaya karar verdiniz. Bir çocuk sahibi olacaksınız. Çocuğunun anne rahmine düştüğü andan itibaren anne-baba sorumlulukları başlamış demektir. Yapılan araştırmalar, çocuğun henüz anne karnındayken dış dünyada olan biteni hissettiğini ve etkilendiğini kanıtlamıştır. Maddi/manevi olumsuz şartlar anne karnındaki çocuğa etki ettiği gibi olumlu durumlar da çocuğun gelişimini etkilemektedir. Bu sebeple ebeveynler, sorumluluklarının daha bu aşamadan başladığını iyi bilmeli ve bu minvalde gerekli hassasiyeti göstermelidirler.

Sorumlulukların farkında olmak ve bunun gereğini yapmak büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Toplumumuzda bu aşama genellikle ikinci plana atılır. Ancak çocuğun zihni, fiziki ve duygu gelişimini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için işin bidayetinde ciddi tedbirler alınmalıdır. Ebeveynler, düzenli olarak bir yandan bu gelişim sürecini takip ederken diğer taraftan bu konuda bilinçlenmeye gayret etmelidirler. Yaşanmışlıklar nispetince bunları öğrenmeyi beklemek çocuğunuzun zahiri ve manevi sağlığı açısından pek de yerinde bir tespit olmaz. Zira çocuğunuzla ilgili bir vakıa karşısında doğru tespitler yapıp doğru çözümler üretebilmeniz, çocuğun gelişimiyle ilgili önbilgi edinmiş olmayı gerektirir. Özellikle bebeklik döneminin ilk 6 ayı zihinsel, fiziksel ve duygusal anlamda takip edemeyeceğimiz bir hızda gelişir. Aynı zamanda çocuğun gelecek hayatının şekillenmesinde de önemli bir zaman dilimi olan ilk 6 ay, ebeveynlerin önceden bilgi sahibi olmaları gereken oldukça önemli bir dönemdir. İlk dönem gelişim özellikleri iyi takip edilmeli, yaşanılan ortam çocuğun fiziki ve ahlaki gelişimi için uygun hale getirilmelidir.

Bebekler dünyaya fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması için bazı reflekslerle donanımlı olarak gelirler. Fakat bu refleksler çocuğun ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilmesi için yeterli düzeyde değildir. Çocuklar ihtiyaçlarını karşılamak için hepimizin malumu olan ‘ağlama’ refleksini sıklıkla kullanırlar. Normalde sadece ihtiyacını karşılamak için bunu yapar çocuklar. Fakat bu ihtiyaç her ne ise, karşılanmadığı, ertelendiği sürece çocuk bunu sürekli hale getirir. Ve zamanla sadece ağlayarak bir şeyleri elde edeceği kanaati oluşur. Ebeveynler ise genellikle bundan şikâyet ederler. Hâlbuki yine kendi hatalarından ötürü durum bu noktaya gelmiştir. Çocukların bu şekilde ihtiyaçlarını hissettirmelerine ise anne-baba sert tepki vermekten kaçınmalıdırlar. Sevgi, şefkat ve ilgi ile çocuklarına muamele etmeli, onların algılamalarında tahribat veya tahrifat oluşturacak kaba sözlerden ve sert davranışlardan kaçınmalıdırlar. İnsanların hayatlarının ileri safhalarında ortaya çıkan psikolojik problemlerin çoğu erken dönemki yaşlarda karşılaştıkları şiddet ve olumsuz durumlardan kaynaklandığı açıklanmıştır. Yetişme döneminde maddi imkânların ziyadesiyle yeterlilik göstermesine rağmen manevi olarak beslenememesi, bireylerin tüm hayatlarında etkili olacaktır. Hatta sevgi ve ilgiden yoksun bir çocuğun duygusal bağlamda çöküş yaşamasının yanında zihinsel ve fiziksel gelişmesi de büyük oranda etkilenmektedir. Çocuğun beslenme, uyku, temizlik ve anne-baba ile birlikte vakit geçirme ihtiyaçları düzenli ve yeterli karşılanması oldukça mühimdir. Bu ihtiyaçları bakımından doyurulmuşluk, çocuğun dış dünyaya ve anne-babaya karşı güveninin temelini oluşturur. İhtiyaçları karşılanmamış veya yeterli olarak karşılanmamış çocuk dış dünyaya ve özellikle anne-babaya karşı güven problemi yaşar. Bu tüm hayatını etkileyecek karakterde bir durumdur.

İnşallah anne/ baba adaylarına ufak da olsa bir ışık tutabilmişizdir, bu yazılar ile.. Sürç-i lisan ettiysek affola, efendim. Anne/baba olmak ciddi bir meseledir. Tüm anne/baba adaylarına, bu önemli vazifelerinde muvaffakiyetler ve kendilerine hayırlı olmasını temenni ettiğimiz evlatların nasip olmasını niyaz ediyoruz.

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır! Selam ve ilâhi muhabbetle…

Yorum Yazın