Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün


gafil-gezme-saskin-notasiGafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün
Dünya kadar malın olsa ne fayda
Söyleyen dillerin söylemez olur
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

Sen söylersin söz içinde sözün var
Çalarsın çırparsın, oğlun kızın var
Şu dünyada üç beş arşın bezin var
Tüm bedesten senin olsa ne fayda

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Helalini haramından seçmezsin
Kesilir kısmetin, su da içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda

Kul Himmet Üstadım gelse otursa
Hakk’ın kelamını dile getirse
Dünya benim deyi zapta geçirse
Karun kadar malın olsa ne fayda

Gafil gezme şaşkın akor

Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün notası

Gafil gezme şaşkın sözler
***
Gafil Gezme Şaşkın türküsü kimin eseridir?

“Gafil Gezme Şaşkın” türküsünün kime ait olduğu konusunda farklı görüşler mevcuttur. TRT repertuvarında Aşık Hasan Hüseyin kaynak kişi olarak görülmektedir. Bazı kaynaklarda türkünün Pir Sultan Abdal, Teslim Abdal veya Kul Himmet Üstadım’a ait olduğu belirtilmektedir. Son dörtlükte Kul Himmet Üstadım mahlası geçtiğinden, Kul Himmet Üstadım’a ait olması kuvvetle muhtemeldir. Yaşadıkları zamanlar da hesaba katıldığında, Aşık Hasan Hüseyin’in aşıklık geleneğine uygun olarak bu türküyü söylediği söylenebilir.

Gafil gezme şaşkın
Gafil gezme şaşkın nota
Gafil gezme şaşkın birgün ölürsün
Gafil gezme şaşkın birgün ölürsün dinle
Gafil gezme şaşkın birgün ölürsün sözleri
Gafil gezme şaşkın birgün ölürsün notası
Kul Himmet Üstadım şiirleri
Kul Himmet Üstadım türküleri

Yorum Yazın