Hayâl ile Mihman Olsan Ne Fayda

Duygular tarifsiz. Her biri deneyimle tanımlanabilir ancak. Acı, sevgi, sevginin katlanmış hâli aşk, korku, ağlama ve daha pek çok mânâyı yaşayan topyekun insanın ta kendisi. Kaş ve gözden öte, görmek ve duymaktan öte, güzellik ve çirkinlikten öte, hissetmek ve mânâyı anlamak. O halde Âşık Sümmani’ye kulak verelim:

Ne Fayda?

Bir menzile başa kadar varmasan
Sen o yola kervan olsan ne fayda
Bir dilberin makamına konmasan
Hayâl ile mihmân (kalıcı, misafir) olsan ne fayda

Bir ikbâl ki kara olur kalemde
Sözü hor görünür her bir kelâmda
Bir güzel ki seni sevmez âlemde
Yâ sen ona hayrân olsan ne fayda

Arabi Farisi (Arapça, farsça) dilin olmasa
Bülbüle münasip gülün olmasa
Asla bir meslekte elin olmasa
Dava ile sultân olsan ne fayda

Deli gönül bu isyandan beridir
Bir âh çekse dağı taşı eritir
Her bir güzel bir yiğidin yâridir
Elin güzeline baksan ne fayda

Gel Sümmânî yaradanı zikreyle
Verdiği nimete dâim şükreyle
Yamân işi tâ ezelden fikreyle
Başa geçip pişmân olsan ne fayda

Hayâl ile Mihman Olsan Ne Fayda?
Ahmet Türkben
Âşık Sümmani

Yorum Yazın