SİYASET FELSEFESİ ve AHLÂK FELSEFESİ

Siyaset felsefesinin temel konusu siyasal gücün ahlâkî olarak değerlendirilmesini kapsar. Siyasal gücün en mühim tezahürü, toplumun diğer bütün bireyleri, kurumları ve kurallarının üzerinde en güçlü etki ve yetkiyle donatılmış yönetime ve bunlarla ilgili kanunlara sahip olan devlette ortaya çıkar. Siyaset felsefesi bu güçlü siyasal iktidarları ahlâkî kontrol altına alarak iktidarın kaynağı, sınırları, amaç ve hedefleri hakkında […]

Veba: İnsanın Esir Olma Hali

İnsanın esir olma hali, Camus’nün “Veba” adlı romanında farklı açılardan okurlara sunuluyor. Kitaptaki esaret duygusu, görünen ve görünmeyen şekilleriyle karşımıza çıkıyor. Hayvanlarda insanlara geçen bir hastalık olan Veba, söz konusu eserde sözlük anlamının dışına çıkarak, ilk olarak fiziksel esaret daha sonra psişik ve son olarak da kitap kahramanlarının rutin bir hayat içinde esir olma durumları olarak karşımıza […]

Albert Camus ve Yabancı Eseri

Albert Camus yabancı eserinde bir insanın başından geçenleri yüzeysel olarak anlatır. Ancak roman derinlemesine incelendiği zaman romanın kahramanı Meursault’ün hayat karşısında çaresizliği ve hayatı anlamlandırma arayışı içinde karşılaştığı kimlik problemi okuyucuların dikkatini çeker. Sosyal bir varlık olan insan, toplumsal boyutta ” kim ” olduğunu bilmemesinden kaynaklı bir yabancılaşma yaşar. İnsanı derin bir yalnızlığa iten bu paradoks insanı toplumdan ötekileştirerek bireyin topluma, kendine […]

Mezhep Ayrımının İslam ve Batı Dünyasındaki Rolü – I: Doğu

Bilindiği gibi Orta Çağ’da İslam Dünyası olarak adlandırılan coğrafya ve burada vuku bulmuş Medeniyetler tarih sahnesinde ‘’altın’’ çağlarını yaşarken, Batı Dünyası ‘’karanlık’’ olarak adlandırdıkları ve bir daha geri dönmek istemedikleri bir dönemden geçmiştir. Bu süre zarfı içinde İslam Medeniyeti İlim ve Bilimde zirve noktasını görürken, Batı Dünyası Medeniyet adına son derece gerilerde kalmış hatta birçok […]

Düşünce Tarihi – I: İlk Düşünce

Düşüncenin tarihi bilinmez. Kronolojik ya da somutsal veriler aracılığıyla, ilk insanlar olarak adlandırılan yeryüzünün ilk misafirlerinin ne zaman ve nasıl düşündüklerini tespit, yersiz bir çabanın ürünüdür. Kimileri bunu insanoğlunun ilk icatları ile bağlantı kurarak araştırmaya kalkarlar. Ateşin bulunuşu, tekerleğin icadı, ilk silah gibi… Ne acı… Oysa düşünce fikrin vücut bulmuş hali değildir. Düşünce belki de […]

İnsanlar Neden Korkak veya Cesur, Bencil veya Ahlaklı Davranır?

İnsanlar davranışlarını neye göre belirlerler? Hayatta ne tür önceliklere göre tercihte bulunurlar? İnsanlar neden korkak veya cesur, bencil veya ahlaklı davranır? Menfaatin veya bilginin bunda bir rolü bulunur mu? Bu sorular hayli zamandır üzerinde düşündüğüm bir husus. Genel görünüm şu: İnsanların çoğunluğu 1. Korku 2. Bencillik 3. Menfaat 4. Cehalet ile; Pek azı ise 1. Cesaret […]

Kim kendini huzur ve güven içinde hissediyor

Korkular, vehimler, hakaretler, aşağılayıcı söz ve hareketler, nobranlık, düşmanlık, menfaatperestlik ve nice adaletsizlik kavurucu sam yeli gibi hayatlarımızı çorak topraklara dönüştürüyor. Hava ağırlaşıyor. Yeryüzünü cehenneme çevirip, mavi gökyüzünü dar ediyoruz kuşlara. Kediler, köpekler ancak yer buluyor kendilerine kaldırım köşelerinde, aç, susuz, bitap. İnsan neyi hak edip neyi hak etmediğini sormuyor kendine. Bilakis, hak etmediklerini nasıl ele […]

Filozoflarla İstanbul’da: Modernizm konferansı

18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Filozoflarla İstanbul’da: Modernizm konferansına hukuk ve siyaset teorisi alanında eser veren İtalyan düşünür Giorgio Agamben, yeni mekan ve melez gerçeklikler anlayışıyla tanınan Alman düşünür Peter Sloterdijk, teknik ve farmakoloji alanındaki yapıtlarıyla tanınan Fransız düşünür Bernard Stiegler ve Hermeneutik Komünizm projesinin sahiplerinden İtalyan düşünür Gianni Vattimo katılacak. Katılımın ücretsiz olduğu ve Bakırköy […]

Devlet Adamı / üçüncü bölüm

3. Bölüm YABANCI – Şöyle: Yürüyen hayvanların yetiştirilmesi bilgisi ikiye bölünsün; biri boynuzlu sürüyle, öbürü de boynuzsuz sürüyle ilgili olsun. GENÇ SOKRATES – Bütün bu dediklerin büyük ölçüde kanıtlanmıştır; bunun için doğru olarak kabul edip geçebiliriz. YABANCI – Besbelli ki kral boynuzsuz bir sürünün çobanıdır. GENÇ SOKRATES – Evet. YABANCI – Bu boynuzsuz bölümü kollara […]

Yöneticide bulunması gereken özellikler

[Farabi Erdemli Şehir (El Medinetü’l Fazıla) veya İdeal Devlet adlı eserinde yöneticinin özelliklerini sıralar. Platon’un yöneticilerde aradığı bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet gibi nitelikleri İslam düşüncesi çerçevesinde değerlendirir ve Hz. Peygamberi önder ve ilk yönetici olarak zikreder; sonraki yöneticiler için de model olarak sunar. Farabi hakîm (bilge), filozof ve akıl erbabı olması nedeniyle yöneticinin fa’âl akılla […]