Siyasal Propaganda Aracı Olarak Twitter Kullanımı

Giriş İnsanoğlu bir başka türdeşiyle karşılaştığında onu anlamanın yanında ona bir şeyler aktarma ve birçok konuda karşısındakini kendisi gibi düşündürme gayreti içine girmiştir. Bu ikna süreci siyasi arenada varlık göstermeye başladığı anda propaganda bu amacın gerçekleştirmesi için en önemli araç olarak ortaya çıkmıştır. Propaganda yöntemleri önceki dönemlerde birincil ilişkiler üzerinden şekil alırken, gelişen teknolojiyle birlikte […]

Yöneticilere öğütler / yedi

Yönetiminde, dünya olaylarını ve senden önce gelip geçmiş, eski çağlarda ve eski toplumlarda yaşamış devlet ve hükümet adamlarının durumlarını göz önünde tutup düşünerek karşılaştırmalar yap. Sonra, tüm işlerinde, durumlarında subhan ve yüce olan Allah’a sığın. Onun sevgisi üzerinde dur ve onun şeriatına, yoluna göre iş yap, onun dinini, kitabını uygula, buna aykırı olandan ve Allah’ın […]

Yöneticilere öğütler / altı

Günün işini, o gün içinde bitir ve ertesi güne erteleme. Ve ele aldığın işini, doğrudan doğruya yapıp çıkar. Çünkü, yarınki günde, bugünkü günden erteleyip bıraktığın işlerini görmene elvermeyen nice işler, olaylar çıkabilir. İşini, yarına ertelediğinde, ertesi gün, iki günün işi birden senin üzerine biner, seni hastalanana dek uğraştırabilir. Ama, her günün işini gününde bitirirsen, vücudunu da, […]

Siyasetname – İkinci Fasıl

Padişahların, Allahü Teâlâ’nın Kendilerine Sunduğu Nimetlerin Kadrini Bilmelerine Dairdir Padişahlara şanı yüce Hak Teâlâ’nın rızasını gözetmek gerektir. Hak Teâlâ rızası halka yapılan ihsan ve onlar arasında yaygınlaştırılan lütuf ile sağlanır. Tebaanın hayır duası daimi olunca o memleket ayakta kalır ve her geçen gün gelişir. Ol melik, ol devr ü devletten nimetlenir ve bu cihanda iyi […]

Yöneticilere öğütler / beş

Bilesin ki, yargı, Allah katında çok büyük önem taşır. Hiçbir şey önemde, onu geçemez. Çünkü, yargı, yeryüzünde kullarının durumlarını adalet dengesinde tutmak için, Allah’ın koyduğu bir terazidir. Yargıdaki adaleti ayakta tutmakla ve yerine getirmekle, halkın durumu düzelir, yollar güvenlikli olur, haksızlığa uğramışların hakları savunulur, insanlar haklarını alır, geçim ve yaşam güzelleşir, devlete nasıl boyun eğmek gerekiyorsa, öyle […]

Devlet Adamı / üçüncü bölüm

3. Bölüm YABANCI – Şöyle: Yürüyen hayvanların yetiştirilmesi bilgisi ikiye bölünsün; biri boynuzlu sürüyle, öbürü de boynuzsuz sürüyle ilgili olsun. GENÇ SOKRATES – Bütün bu dediklerin büyük ölçüde kanıtlanmıştır; bunun için doğru olarak kabul edip geçebiliriz. YABANCI – Besbelli ki kral boynuzsuz bir sürünün çobanıdır. GENÇ SOKRATES – Evet. YABANCI – Bu boynuzsuz bölümü kollara […]

Yöneticilere öğütler / dört

Sakın, hiçbir günahı küçümseme. Sakın, hiçbir çekemeze eğilim gösterme. Sakın, sapık suçluya acıma. Sakın, nanköre yaklaşma. Sakın, düşmana yağcılık etme. Sakın, kovucuyu doğrulama. Sakın, punt arayan (fırsatçı) kalleşe karşı önlemsiz kalma. Sakın, yoldan çıkmışla dost olma. Sakın, fitneleyene uyma. Sakın, ikiyüzlüyü övme. Sakın, hiçbir insanı küçük görme. Sakın, senden bir şey isteyen yoksulu tersleme, ona […]

Yöneticilere öğütler / üç

Bir söz verdiğin, bir sözleşme ve antlaşma yaptığın zaman, gereğine yeterince uy. Bir yarar sağlayacağına ilişkin söz verdiğinde, eksiksiz yerine getir. Kötülüğü, iyilikle karşıla ve iyilikle sav. Kınarlığı (“ayb”ı) olan herkesi hoş gör. Dilini yalandan, yanlıştan koru. Kovculara (fitnecilere) kız. Çünkü, ister hemenki, ister daha sonraki işler olsun, tüm işlerinin bozulmasında, en başta gelen etken, yalancıya yaklaşmak ve […]

Yöneticilere öğütler / iki

Tüm iş ve davranışlarında ölçülü ol. Yararı bundan daha açık, bundan daha sağlam güvenceli, erdemleri bundan daha çok toplayan bir tutum olamaz. Ölçülü, dengeli olmak, dürüstlüğün, doğruluğun; dürüstlük ve doğruluk, başarının; başarıysa, mutluluğun yolunu gösterir. Dinin ve peygamberin yol gösterici ilkelerinin ayakta durması da, ölçülü olmakla sağlanabilir. Öyleyse, dünya yaşamının her kesiminde ölçülü, dengeli olma […]

Yöneticilere öğütler / bir

Yöneticilere öğütler / bir [İbn-i Haldun Mukaddime adlı eserinde “Beşeri Mutluluğun Sürdürülmesi için Bir Yönetim Sistemi ve Belirli Bir Politika Zorunluluğu” başlığı altında bir mektuptan söz eder. İbni Haldun’a göre yönetimler üstüne birçok eser yazılmıştır; bunların en ünlüsü ve güzeli ise Hüseyin oğlu Tahir’in (ölümü m. 822) oğlu Abdullah’a yazdığı mektuptur. Mektup, Halife Memun, Abdullah’ı […]