Ey beni ayıplayan gel beni aşktan kurtar

Ey beni ayıplayan gel beni aşktan kurtar Ey beni ayıplayan gel beni aşktan kurtar Eğer elinden gelmezse söyleme fena haber Aşıkların ahvali maşuk katında biter Sözün var ona söyle, benim elimde ne var Dost yüzünden peçeyi her kim giderdiyse Hicap kalmadı ona, gayrı ne hayır ne şer Hiç kimse kendinden halden hale gelmedi Aşıkların canına […]

Aşk makamı yücedir aşk kadim ezelidir

Aşk makamı yücedir aşk kadim ezelidir Aşk makamı yücedir, aşk kadim ezelidir Aşk sözünü söyleyen cümle kudret dilidir Dinleyen ol, işiten ol, gören ol, gösteren ol Her sözü söyleyen ol, suret can menzilidir Suret sözü nerede buldu, nerede söz eş oldu Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur Suretler ses diyemez, söz kendisiz söylenmez İşler hicapsız […]

Aşk ile aşina canlara ezel ebed olmaz imiş

Aşk ile aşina canlara ezel ebed olmaz imiş Aşk ile aşina canlara ezel ebed olmaz imiş Yolunu kaybetmiş kimse, bu cihanda baki kalmaz imiş Bir elbiseye kan bulaştığında, yumayınca mismil olmaz Gönül pası yunmayınca, namaz eda olmaz imiş Gönül pasını yudun ise, kibir ve kini kodun ise İkrar bütün olmayınca, mürşidden nazar olmaz imiş Bu […]

Gece gider gündüz gelir gör nicesi uz gelir

Gece gider gündüz gelir gör nicesi uz gelir Gece gider gündüz gelir gör nicesi denk gelir Emri Hakk’ın baştan başa, cihana düp-düz gelir Karanlık sürülür, alem aydınlık olur Karanlık yerine, nur ile gündüz gelir İbrete kalmaz mısın ya kendin anlamaz mısın Dinle kuşlar sesini nice türlü saz gelir Kuşun kendisi yumurtaydı, yuvanın kendisi perdeydi Sesin […]

Gafil olma aç gözünü haline bak öleni gör

Gafil olma aç gözünü haline bak öleni gör Gafil olma aç gözünü, haline bak öleni gör Azgınlık etme dünyada, günahlarını dileni gör Nice yatıp düşenleri, yılan çıyan üşüşeni Kemikleri dağılarak çürümekte olanı gör Kimi ah edip ağlar, günahtır elinde varı Göçmüş yatar kara yeri, miskinleri güleni gör Sorma halin kimisine, varma Rahman’sızına Kimisine, gövdesine ulaşıp […]

Giderdim ben yol sıra gayet uzamış bir ağaç

Giderdim ben yol sıra gayet uzamış bir ağaç Giderdim ben yol sıra, gayet uzamış bir ağaç Böyle güzel böyle şirin, gönlüm dedi bir kaç sır aç Böyle uzamak ne manadır çünkü bu dünya fanidir Bu fuzulilik nişanıdır, gel beri miskinliğe geç Böyle güzel süslenirim, böyle şirin düzenlenirim Gönül Hakk’a uzanınca, dilek nedir neye muhtaç Ağaç […]

Aşk imamdır bize gönül cemaat

Aşk imamdır bize gönül cemaat Aşk imamdır bize gönül cemaat Kıblemiz dost yüzü daimdir salât Can dost mihrabına secdeye vardı Yüz yere vurup eder münâcât Beş vakit tertibimiz bir vakte geldi Beş bölük olup kim kıla taat Şeriat der bize şartı bırakma Şart o kişiyedir eder hiyanet Dost yüzünü görünce şirk yağmalandı Onun için kapıda […]

Niteliğimi soran işit hikayemi

Niteliğimi soran işit hikayemi Niteliğimi soran işit hikayemi Su ve toprak ateş ve yel oldu suret Dört muhalif nesneden dört diyarın Uygun eyledi verdi keramet Yel ile toprağı kıldı muallak Su içinde ateşi tuttu selamet Ömür rızkını tamam eyledi henüz Altı cihet olmadı tuttuğu kisvet Ruhumdan kimseye haber veremez Emirdir kudreti verir hareket Bâkî tertiplerimi […]

Sen bu cihan mülkünü Kaf’dan Kaf’a tuttun say

Sen bu cihan mülkünü Kaf’dan Kaf’a tuttun say Sen bu cihan mülkünü Kaf’dan Kaf’a tuttun say Ya bu alem malını oynayarak üttün say Sen Süleyman köşkünde taht kurup oturdun bil Cin ve periye düp düz hükümler eyledin say Sen Feridun hazinesini Nuşirevan definesiyle Karun malını dahi sen malına kattın say Bu dünya bir lokmadır ağızdadır […]

Din ve millet sorar isen aşıklara din ne hacet

Din ve millet sorar isen aşıklara din ne hacet Din ve millet sorarsan aşıklara din ne hacet Aşık kişi harap olur, aşık bilmez din diyanet Aşıkların gönlü gözü, maşukunu isteyip gider Gayrı surette ne kalır, kim kılar züht ve taat İbadet eden Cennet için, din tutmayan Cehennem için O ikiden elini çekmiş olur, neye benzer […]