Sensiz yola girer isem, çarem yok adım atmaya

Sensiz yola girer isem, çarem yok adım atmaya

Sensiz yola girer isem, çarem yok adım atmaya,
Gövdemde kuvvetim sensin, başım götürüp gitmeye.

Gönlüm, canım, aklım, idrakim senin ile karar eder,
Kanat çırparlar her daim uçup dosta gitmeye.

Kendiliğinden geçeni, doğan eder maşuk onu,
Ördek ve kekliğe salar, takip edip tutmaya.

Aşık mı diyem ben ona, Tanrı’nın cennetin seve
Cennet dahi tuzak imiş, mü’min canların tutmaya

Ganî Cebbâr aşk erine bin Hamza’ca kuvvet verir,
Dağları yerinden söker, yol eyler dosta gitmeye.

Yüz bin Ferhat kazma almış, kazar dağların temelini,
Kayaları kesip yol eyler, abıhayat akıtmaya.

Abı hayatın çeşmesi âşıkların kavuşmasıdır
Kadehi dolu dolaştırır susamışları yakmaya.

Âşık kişi miskin olur, yol içinde teslim olur,
Kim ne ederse boyun büker, çare yok gönül yıkmaya.

Yedi veyil cehennemini kül eyler âşıkların ahı,
Kast eder sekiz cenneti, nûr edip nûra katmaya.

Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler,
Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye, konmaya.

Tutulmadı Yunus canı, geçti cehennemden cennetten,
Yola düşüp dosta gider, yine aslına ulaşmaya.

*** Şiirin aslı ***

Sensüz yola girürisem çârem yok adım atmaga

Sensüz yola girürisem çârem yok adım atmaga
Gevdemde kuvvetüm sensin başum götürüp gitmege

Gönlüm canum ‘aklum bilüm senün ile karâr ider
Pervâz ururlar dem-be-dem uçuban dosta gitmege

Kendüliginden geçeni togan ider ma’şûk anı
Ördek ü keklige salar sürü idüben tutmaga

‘Âşık mı diyem ben ana Tanrı’nun uçmagın seve
Uçmak dahı tuzagımış mü’min cânların tutmaga

Ganî Cebbâr ‘ışk erine bin Hamza’ca kuvvet virür
Tagları yirinden ırar yol eyler dosta gitmege

Yüz bin Ferhâd külüng almış kazar taglar bünyâdını
Kayalar kesüp yol eyler Âb-ı Hayât akıtmaga

Âb-ı Hayât’un çeşmesi ‘âşıklarun visâlidür
Kadehi tolu yüridür susamışları yakmaga

‘Âşık kişi miskîn olur yol içinde teslîm olur
Kim n’iderse boyun bura çâre yok gönül yıkmaga

Yidi veyil Tamu’sını kül eyler ‘âşıklar âhı
Kasd ider sekiz uçmagı nûr ide nûra katmaga

Bildük gelenler geçdiler gördük konanlar göçdiler
‘Işk şarâbın içen cânlar uymaz göçmege konmaga

Tutulmadı Yûnus cânı geçdi Tamu’dan Uçmak’dan
Yola düşüp dosta gider gine aslın ulaşmaga

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre şiirleri
Sensiz yola girer isem çarem yok adım atmaya şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın