Adil paylaşım

Aslan, kurt ve tilki arkadaş olup avlanmaya çıkmışlar. Günün sonunda, bir öküz, bir keçi ve bir de tavşan avlayan kafadarlar avlarını bir mağaraya getirmişler. Aslan kurda dönerek: “hadi bakalım!” demiş. “Şu hayvanları paylaştır da karnımızı doyuralım.”

Kurt ezile büzüle: “Ey büyük sultanım!” demiş. “Şu öküzü siz buyurun, keçi benim, tavşan da tilki kardeşin olsun.” Aslan birden çok kızmış ve “Bire küstah” demiş, “Sen kim oluyorsun? Ben varken sana pay etmek düşer mi?” Sonra da, bir pençe darbesiyle kurdu yere sermiş. Bu kez tilkiye dönüp: “Öyle aval aval bakma da paylaştır şu avları bakalım.” demiş. Tilki: “Haşmetli sultanım!” diye başlamış söze. “Pay etmek haddim değil ama madem emir buyurdunuz söyleyeyim. Tavşan sabah kahvaltınız, öküz öğlen yemeğiniz olur. Keçiyi de akşam yersiniz.”

Aslan bu paylaştırmadan çok memnun olmuş ve tilkiye, bu kadar adil bir paylaşım yapmayı nereden öğrendiğini sormuş. Tilki de: “Yüce efendim!” demiş. “ Şu haddini bilmez kurdun halinden öğrendim.”

Günümüzde de aslanlar, kurtlar ve tilkiler yok mudur?

Her gün tekrar eder bu hikâye çevremizde. Kimi zaman bir ailede, kimi zaman işyerinde, kimi zaman bir grupta, kimi zaman… Güce ve güçlüye meyletme. Gücün ve güçlünün zayıf üzerindeki hâkimiyeti. Evet, kimine göre eşitlik ve adalet denilen şey. Ve tüm bunların nedeni ekonomik çıkarlar, tatmin edilemeyen egolar ve zayıf üzerinde hâkimiyet kurma isteği.

Bir taraftan baskın gelen egomuz diğer taraftan susmayı alışkanlık yapan vicdanımız. Oysa vicdan, yaşadığımız her olayda kendimizi suçlayabilme, kendimize kızma hatta kendimize savaş açma halidir. Tilkinin, padişahım çok yaşa haline karşılık güçlünün gücüne olan güveni ve gücüne güç katma isteği toplumsal huzursuzlukların temel nedenidir.

Toplumsal ve bireysel refleksler de hep bu durumlarda ortaya çıkar. Ama çoğu zaman tilkinin ruh haletini taşıyanlar tarafından adil yönetim ve paylaşım talepleri sekteye uğramakta ve paylaşımlar aslanın adalet anlayışına göre gerçekleşmektedir. Maalesef içinde bulunduğumuz dünya aslan, kurt ve tilkinin halini yaşamaktadır.

Yorum Yazın