Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup

Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup

Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup
Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup

Geh cefâ kûhı gubârından örünse kisveti
Geh belâ vadisini geşt eylese üryân olup

Her ne denlü cevrler görse vefalar eylese
Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup

Râz-ı aşkı aşikâr etmeğe takat bulmasa
Sinesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup

Dilberinden rahme er olmazsa ol dil hastaya
Kimseler derdine derman edemez imkan olup

Gam beyabanına her gün eylese seyr ü sefer
Her gece mihnet-serâ-yı firkate mihmân olup

Verseler mülki cihanın tac-u taht-ı devletun
Avnî köyün terkin etmez başına sultan olup

Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup Türkçesi

***Günümüz Türkçesi ile ***

 

Ağlasa aşık ayrılık ateşiyle inlese

Ağlasa aşık ayrılık ateşiyle inlese,
Gözlerinden akan, yaş yerine kan olup

Gah cefa dağının tozlarından giyinse
Gah kızgın çölllerde dolaşsa üryan olup

Her ne kadar eziyet görse, vefası artsa
Her ne kadar gülseler haline o giryan olup

Aşk sırrını aşikar etmeye takat bulmasa
Sinesine yediği oklar pinhan olup

Sevdiğinden muhabbet olmazsa o kalp hastasına
Kimseler derdine derman edemez imkan olup

Gam çölüne her gün eylese seyrüsefer
Her gece üzüntü, keder ve ayrılığa misafir olup

Verseler cihanın mülkünü, tacını, tahtını
Avnî köyün terk etmez başına sultan olup

Aşk şiirleri
Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup açıklaması
Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup
Ağlasa aşık ayrılık ateşiyle inlese
Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup Türkçesi
Fatih Sultan Mehmet şiirleri
Avni şiirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir