Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana

Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana
Âşikâr olurdu gâlib râz-ı pinhânım sana

Mesned-i hüsn üzre sen ben hâk-i rehde pâymâl
Mûr hâlin nice arz ede Süleyman’ım sana

Şem’i gör kim meclisinde ağlayıp başdan çıkar
Hoş yanar yıkılır ey şem’-i şebistânım sana

Subh gibi sâdık olduğum gam-ı aşkında ben
Gün gibi rûşen durur ey mâh-ı tâbânım sana

Dün rakîbin cevrini men’ eyledin ben hastadan
Eyledi te’sir gûyâ âh u efgânım sana

Zahm-ı hicrân şerhi çün mümkün değildir dostum
Sîne-çâkinden haber versin girîbânım sana

Eyleme gönlün gözün cevr ile Avnî’nin harâb
Dürr ü gevherler verir bu bahr ile kânım sana

***
Günümüz Türkçesi ile

***

İçimdeki dertler, yaş dolu gözlerim senin için ağlasa

İçimdeki dertler, yaş dolu gözlerim senin için ağlasa,
Gözyaşlarıma gâlip gelir aşikâr olurdu gizli sırlarım sana

Sen güzellik tahtında, bense senin uğrunda, ayaklar altında
Karınca halini nasıl arz ede, Süleyman’ım sana.

Muma bak ki senin meclisinde ağlayıp baştan çıkar
Ne hoş yanıp yıkılır senin için ey odamı aydınlatan

Aşkının yolunda sabah kadar sâdık olduğum
Gün gibi âşikârdır sana ey ay gibi parlayanım

Âh ve feryatlarım galiba sana tesir etti ki,
Dün rakibi meneyledin eziyet etmekten bu hastaya.

Ayrılık yarasını şerh etmek mümkün değil dostum
Göğsümdeki yarıkları haber versin açık duran yakam,

Eziyetinle Avnî’nin gözünü gönlünü harap etme
Zira bu deniz ve ocak inci mücevherler verir sana.

Pinhan kelimesinin anlamı nedir?

Pinhan Farsça bir kelimedir. Gizli, saklı, hafi, mahfi, mestur, müstetir demektir. Günümüz Türkçesi ile pinhan gizli, saklı demektir.

Raz kelimesinin anlamı nedir? Raz ne demektir?

Raz kelimesi Farsça’dır.
Raz anlamları: 1. Sır, saklı şey. 2. Mimar. 3. Marangozların işini tanzim eden.

Râz-ı pinhânım gizli sırlarım demektir.

Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana Türkçesi
Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana

Fatih Sultan Mehmet Avni mahlası
Fatih Sultan Mehmet şiirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir