Anmaz mısın sen o günü cümle alem hayran ola

Anmaz mısın sen o günü cümle alem hayran ola

Anmaz mısın sen o günü cümle alem hayran ola
Niyesini bilmeye kâmil insan sersem ola

İsrafil surunu vura, cümle mahluk ayağa kalka
Dirilerek haşre vara, anda kadı Sübhân ola

Zebaniler çeke tuta, götüre Cehennem’e ata
Deri yana kemik düşe, gece gündüz işi feryad ola

Mâlik* çağıra Cehennem’e çek onu meydana getir
Hak korkusundan Cehennem’de titreyerek figan ola

Mâlik der ‘hey hey Cehennem korkudan titrer herkes
Tanrı buyruğun tutmayan o anda pişe kebap ola

Dağlar yerinden oynaya, heybetinden gök yarıla
Yıldızların bağı kırıla, düşüp yere uçup dağıla

Günahlarımız tartıla onca perdeler yırtıla
Bilmediğin günahların anda sana açık ola

Yunus der iş bu sözü, dergahına tut sen yüzü
Diler Hakkı göre gözü hem inayet ondan ola

*** Şiirin aslı ***

Anma mısın sen şol güni cümle ‘âlem hayrân ola

Anma mısın sen şol güni cümle ‘âlem hayrân ola
N’idesini bilimeye bî-hod u ser-gerdân ola

İsrâfil sûrını ura cümle mahlûk turı gele
Dirilüben haşre vara anda kâzî Sübhân ola

Zebânîler çeke tuta götüre Tamu’ya ata
Deri yana sünük düte dün-gün işi efgân ola

Mâlik çagıra Tamu’ya çek anı meydâna getür
Hak korkısından Tamu’da ditreyüben figân ola

Mâlik eydür hey hey Tamu korkubanı ditrer kamu
Tanrı buyrugın tutmayan anda bişe biryân ola

Taglar yirinden ırıla heybetinden gök yarıla
Yılduzlar bagı kırıla düşe yire perrân ola

Yazuklarumuz tartıla anca perdeler yırtıla
Bilmedügün günâhlarun anda sana ‘ıyân ola

Yûnus eydür iş bu sözi dergâhına dutgıl yüzi
Diler Hak’ı göre gözi hem ‘inâyet andan ola

* Malik: Azab Meleği

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre Şiirleri
Anmaz mısın sen o günü cümle alem hayran ola şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın