Aşık isen hûn-ı gam yemekten ey dil lezzet al

Aşık isen hûn-ı gam yemekten ey dil lezzet al
Arif isen, cam-ı mey nuş eyleyip bir halet al

Bî bakaadır mal dünyaya gönül meyleyleme
Kıssa-î Kaarûn’u var gûş eyle andan ibret al

Almağa can nakdini minnet mi eylersin bana
Kıl tekellüm bir nefes, benden anî bî-minnet al

Ruhm edip ben nâ-tüvânâ girdi gamzen zahmına
Ey tabîbim bari gel nakd-î hayatî ücret al

Gezme Mecnun gibi dağlarda abes ey kûhken
Aşk vadisinde şâkird ol bana, bir san’at al

Yâri görsem ölmeden kâr etdi hasret canıma
Cehd edip ey haste-dil dest-i ecelden mühlet al

Şübhe yok hubbü’l-vatan îmândandır Kâtibi
Hâlini arz eyleyip Şâh-î keremden ruhsat al

*Seydi Ali Reis’in Mir’atûl Memâlik’te yer alan gazeli.

Seydi Ali Reis
Seydi Ali Reis eserleri
Aşık isen hun-ı gam yemekten ey dil lezzet al
Mir’atül memalik
Ülkelerin aynası
Katibi
Seydi Ali Reis hayatı

Seydi Ali Reis hakkında bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir