Aşk davası kılan kişi hiç anmaya hırs ve heva

Aşk davası kılan kişi hiç anmaya hırs ve heva

Aşk davası kılan kişi hiç anmaya hırs ve heva,
Aşk evine girenlere gayrı ne meyil ve ne vefa.

Gerçek aşık olan kişi anmaya dünya ahiret,
Aşık değildir o kişi yürüye izzeti kova.

Her kim izzetten geçmedi aşıklık bühtandır ona,
Hiçbir zaman girmez aşk ile izzet bir eve.

Dili ile aşk diyenler bilmediler aşkın ne olduğun,
Benim cevabımı sen anlat, aşka izzet midir baha.

İzzet ve erkan hepsi bunların dünya sevgisi,
Aşktan haber vermesin kim ki dünya izzetin seve.

Dünya ve izzet aşk ile bunlar uygun olmadı,
Vallah nükte benim değil, aşk hazırdır görmez reva.

Her kimde ki aşk var ise gayrı ne sığar o yere,
Dost kilimine geçmez at ve katır yahut deve.

Bu cümle aşık olanlar aşk ile geldiler bile,
İlahi alemi seyre dalan konaklamaz o eve.

Yunus’a aşık diyerek asla özenip gelmeyin,
Çok bezirgan ziyan eder varırken ırak iklime.

***
Şiirin aslı
***

‘Işk da‘vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ

‘Işk da‘vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ
‘Işk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefâ

Girçek ‘âşık olan kişi anmaya dünyâ-âhiret
‘Âşık degüldür ol kişi yüriye ‘izzeti kova

Her kim ‘izzetden geçmedi ‘âşıklık bühtândur ana
Hergiz girdügi yok durur ‘ışkıla ‘izzet bir eve

Diliyile ‘ışk diyenler bilmediler ‘ışk neydügin
Benüm cevâbum sen eyit ‘ışka ‘izzet midür bahâ

İzzet ü erkân kamusı bunlardur dünyâ sevgüsi
‘Işkdan haber eyitmesün kim dünyâ ‘izzetin seve

Dünyâ vü ‘izzet ‘ışkıla bunlar sâz-kâr olmadı
Vallah nükte benüm degül ‘ışk hâzırdur görmez revâ

Her kimde kim ‘ışk varısa ayruk ne sıgar ol yire
Dost döşegine geçemez at u katır yâhûd deve

Bu cümle ‘âşık olanlar ‘ışkıla geldiler bile
Müşâhadeye gark olan düşmeyiserdür ol eve

Yûnus’ı ‘âşık diyüben zinhâr özenüp gelmenüz
Çok bezirgân ziyân ider varıcagız ırak çava

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre şiirleri
Aşk davası kılan kişi hiç anmaya hırs ve heva şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın