Aşk eteğin tutmak gerek akıbet zeval olmaya

Aşk eteğin tutmak gerek akıbet zeval olmaya (*)

Aşk eteğin tutmak gerek akibet zeval olmaya
Aşktan bir elif okuyan kimseden sual olmaya

Aşk dediğin bilirsen aşka gönül verirsen
Aşk yoluna mal ne olur can dahi imkansız olmaya

Asılzadeler nişanını eğer bilmek dilersen
Her sözünün manası var sözü değersiz olmaya

Ariflerden nişan budur her gönülde hazır ola
Kendini teslim eyleye sözde dedikodu olmaya

Görmez misin sen arıyı her bir çiçekten bal eder
Sinek ile pervanenin yuvasında bal olmaya

Eğer mücevher istersen hizmet eyle ariflere
Cahil bin söz söyler ise manada hiç ağırlık olmaya

Miskin Yunus öldürücü zehir aşk elinden panzehir olur
İlim ve amel zühd ve ibadet aşksız helal olmaya

*** Şiirin aslı ***

Aşk etegin tutmak gerek ‘âkıbet zevâl olmaya

‘Işk etegin tutmak gerek ‘âkıbet zevâl olmaya
‘Işkdan bir elif okıyan kimseden su’âl olmaya

‘Işk didügün bilürisen ‘ışka gönül virürisen
‘Işk yolına mâl ne olur cân dahı muhâl olmaya

Âsil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen
Her sözinün ma’nîsi var sözi sebük sal olmaya

‘Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola
Kendüyi teslîm eyleye sözde kîl ü kâl olmaya

Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider
Sinegile pervânenün yuvasında bal olmaya

Eger güher isterisen hıdmet eyle ‘âriflere
Câhil bin söz söylerise ma’nîde miskâl olmaya

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ‘ışk elinden tiryâk olur
‘İlm ü ‘amel zühd ü tâ’at pes ‘ışksuz helâl olmaya

(*) Zeval ne demektir?
Zeval” yıkım, son, yıkılma, bozulma, yok olma anlamına gelmektedir.

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre Şiirleri
Aşk eteğin tutmak gerek akıbet zeval olmaya şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın