Aşk İle Viran İden Gönlini Ma’mûr İstemez

Işk ile vîrân iden gönlini ma‘mûr istemez
Hâtırın mahzûn iden bir lahza mesrûr istemez

Hâk-sâr olup hevâ ile gubâr olan gönül
Hâk-i râh-ı yârdan bir dem özin dûr istemez

Hoş gören âkil fenâ tavrını şöhret gözlemez
Künc-i uzlet isteyen kendüyi meşhûr istemez

Lâ‘l-i nâba meyl kılmaz bağrını pür-hûn iden
Dâmenin pür-eşk iden lû’lû-yı menşûr istemez

Işk nakdi bir hazînedür aña yokdur zevâl
Mâlik olan ‘Avnîyâ bir gence gencûr istemez

Uzlet kelimesinin anlamı nedir?

Uzlet Arapça bir kelimedir. Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama anlamına gelir.

Aşk İle Viran İden Gönlini Ma’mûr İstemez
Fatih Sultan Mehmet Avni mahlası
Fatih Sultan Mehmet şiirleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir