Aşk imamdır bize gönül cemaat

Aşk imamdır bize gönül cemaat

Aşk imamdır bize gönül cemaat
Kıblemiz dost yüzü daimdir salât

Can dost mihrabına secdeye vardı
Yüz yere vurup eder münâcât

Beş vakit tertibimiz bir vakte geldi
Beş bölük olup kim kıla taat

Şeriat der bize şartı bırakma
Şart o kişiyedir eder hiyanet

Dost yüzünü görünce şirk yağmalandı
Onun için kapıda kaldı şeriat

Münâcât gibi vakit olmaz arada
Kim ola dost ile bu demde halvet

Kimsenin dinine karşı demeyiz
Din tamam olunca doğar muhabbet

Erenler nefesidir devletimiz
Onun için fitneden olduk selamet

Kalu Bela dedik evvelki zamanda
Dahi bugündür o zaman ve bu saat

Doğruluk bekleyen dost kapısında
Şüphesiz o bulur İlahi devlet

Yunus öyle esirdir o kapıda
Diler ki olmaya ebedi rahat

*** Şiirin aslı ***

‘Işk îmâmdur bize gönül cemâ’at

‘Işk îmâmdur bize gönül cemâ’at
Kıblemüz dost yüzi dâimdür salât

Cân dost mihrâbına secdeye vardı
Yüz yire uruban ider münâcât

Biş vakt tertîbümüz bir vakte geldi
Biş bölük oluban kim kıla tâ’at

Şerî’at eydür bize şartı bırakma
Şart ol kişiyedür ider hıyânet

Dost yüzin göricek şirk yagmâlandı
Anunçün kapuda kaldı şerî’at

Münâcât gibi vakt olmaz arada
Kim ola dostıla bu demde halvet

Kimsene dînine hilâf dimezüz
Dîn tamâm olıcak togar mahabbet

Erenler nefesidür devletümüz
Anunçün fitneden olduk selâmet

Kâlû belî didük evvelki demde
Dahı bugündür ol dem ü bu sâ’at

Togrılık bekleyen dost kapusında
Gümânsuz ol bulur İlâhî devlet

Yûnus öyle esîrdür ol kapuda
Diler ki olmaya ebedî râhat

(*) Devlet: Mutluluk anlamında kullanılmıştır.

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre Şiirleri
Aşk imamdır bize gönül cemaat şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın