Aşk makamı yücedir aşk kadim ezelidir

Aşk makamı yücedir aşk kadim ezelidir

Aşk makamı yücedir, aşk kadim ezelidir
Aşk sözünü söyleyen cümle kudret dilidir

Dinleyen ol, işiten ol, gören ol, gösteren ol
Her sözü söyleyen ol, suret can menzilidir

Suret sözü nerede buldu, nerede söz eş oldu
Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur

Suretler ses diyemez, söz kendisiz söylenmez
İşler hicapsız olmaz, risalet hasılıdır

Bu bizim işretimiz, odur bu lezzetimiz
İçip sarhoş olduğumuz, aşk şerbeti gülüdür

Onu ona dersin, onu söyleyen o söz onun
O bizimdir, biz onun, gayri tesbih dilidir

Yunus sözün kusur kılan, görmedi münkir olan
Ömrün zulmete salan, marifet yoksuludur

*** Şiirin aslı ***

‘Işk makâmı ‘âlîdür ‘ışk kadîm ezelidür

‘Işk makâmı ‘âlîdür ‘ışk kadîm ezelidür
‘Işk sözini söyleyen cümle kudret dilidür

Dinleyen ol işiden ol gören ol gösteren ol
Her sözi söyleyen ol sûret cân menzilidür

Sûret söz kanda buldı kanda sözi iş oldı
Sûrete kendü geldi dil hikmetün yolıdur

Sûretler ün diyemez söz kendüsüz söylenmez
İşler hicâbsuz olmaz risâlet hâsılıdur

Bu bizüm ‘işretümüz oldur bu lezzetümüz
İçüp esridügümüz ‘ışk şerbeti gülidür

Anı ana dirsin anun söyleyen ol söz anun
Ol bizümdür biz anun gayri tesbîh dilidür

Yûnus sözin tak kılan görmedi münkir olan
‘Ömrin zulmete salan ma’rifet yohsulıdur

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre Şiirleri
Aşk makamı yücedir şiiri
Aşk makamı yücedir aşk kadim ezelidir şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın