Ben / lik

İki kişi yaşıyoruz, hep

iki kişi;

benliğimiz ve hırsımız.

İsterseniz ego deyin buna

isterseniz kibir

ya da var olma sebebimiz,

nasıl dilerseniz.

Ama azimden bahsetmeyin şimdilik

O, bir diğer kenardadır,

farklıdır.

İki kişi yaşıyoruz, hep

iki kişi;

benliğimiz ve hırsımız.

Oysa; “ölmeden önce ölünüz”

şiarına aykırıdır bu.

Aykırıdır oysa Nasreddin Hoca’nın “hiç” cevabına.

Varlıkta yok olabilmeye aykırıdır.

Aykırıdır, “ilim kesbiyle pâye-i rif’at”ı bir hayal addeden Fuzuli’ye.

“Sen kendini bilmezsen,

Ya nice okumaktır?” diyen Yunus Emre’ye.

Fakat iki kişi yaşıyoruz, hep

iki kişi;

benliğimiz ve hırsımız.

ve evvela benliği yaşatmak lazımdır insana,

varlığı ortadan kaldıran

benliği, “ben”e indirgeyen boş yüklerden

topyekun kurtulmak lazımdır.

 

78 Görüntüleme

Yorum Yazın