Benim o aşk kuşu, denizler hayran bana

Benim o aşk kuşu, denizler hayran bana

Benim o aşk kuşu, denizler hayran bana
Derya benim katremdir, zerreler umman bana

Kaf Dağı zerrem değil, ay ve güneş bana kul
Aslım Hak’tır şüphe değil, mürşittir Kur’an bana

Çünkü dosta gider yolum, sonsuz mülktür ilim
Hak’tan söyler bu dilim, ne kul ne sultan bana

Yok idi bu divan, vardı o padişah
Ah bu aşk elinden, ah dert oldu derman bana

Adem yaratılmadan, can kalıba girmeden
Şeytan lanet olmadan, Arş idi sayvan bana

Diledi göre yüzün, işide kendi sözün
Nazar kıldı bir kere, onda can verdi bana

Yaratıldı Mustafa, yüzü nur gönlü safa
Ol kıldı Hakk’a vefa, ondandır ihsan bana

Doğdu o din faydası ondan oldu hepsi
Adem Halil ve Musa ispat ve delil bana

Aşk dilin bilmeyen ya delidir ya dehrî (*)
Ben kuş dili bilirim söyler Süleyman bana

Yunus Emrem bu yolda eksikliğini bildirir
Mest olarak çağırır dervişlik yalan bana

***Şiirin aslı***

Benem ol ‘ışk bahrîsi denizler hayrân bana

Benem ol ‘ışk bahrîsi denizler hayrân bana
Deryâ benüm katremdür zerreler ‘ummân bana

Kâf Tagı zerrem degül ay u güneş bana kul
Aslum Hak’dur şek degül mürşiddür Kur’ân bana

Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldür ilüm
Hak’dan söyler bu dilüm ne kul ne sultân bana

Yogıdı bu bârigâh varıdı ol pâdişâh
Âh bu ‘ışk elinden âh derd oldı dermân bana

Âdem yaradılmadın cân kalıba girmedin
Şeytân la’net olmadın ‘Arşıdı sayvân bana

Diledi göre yüzin işide kendü sözin
Nazar kıldı bir kezin anda cân virdi bana

Yaradıldı Mustafâ yüzi nûr gönli safâ
Ol kıldı Hakk’a vefâ andandur ihsân bana

Togdı ol dîn metâ’sı andan oldı kamusı
Âdem Halîl ü Mûsâ hüccet ü bürhân bana

‘Âşık dilin bilmeyen yâ delüdür yâ dehrî
Ben kuş dilin bilürem söyler Süleymân bana

Yûnus Emrem bu yolda eksükligin bildürür
Mest oluban çagırur dervîşlik bühtân bana

(*) Dehrî: Ruha, ahrete, manevî şeylere inanmayan kişi.

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre Şiirleri
Benim o aşk kuşu denizler hayran bana şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın