Beyaz balonlar: Büyük biraderin dev kulakları

Amerika ve İngiltere’nin toprakları üzerinde bu fotoğrafta görülen cisimlerden oldukça çok var. Otobanda giderken ilk gördüğümde bunları bir tür gaz depolanmış balon şeklinde tanklar olarak algılamıştım. Sonra öğrendim ki bunlar, büyük biraderin uzun kulakları imiş! Bu konulardaki bilgisizliğimi giderdiğim ölçüde iki önemli sonuç elde ettim; her yeri saran gözetim ağı, geleceğe yönelik küresel projeksiyon ve bireylerin özgürlükleri konusunda artan kuşkular…

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen hızlı gelişmeler, ekonomik ilişkilerin yeni baştan düzenlenmesini gerektirirken, sosyal yaşamda görülen klasik paradigmaları da yetersiz kılmıştır. Bu gelişmelerin ne olduğu ve hangi yönde ilerleyeceğine ilişkin olguları doğru anlamak ve sosyal etki içeriğini sağlıklı biçimde kavramak için kritik bir öneme sahiptir. Böylece geleceğe yönelik karar süreçlerinde siyasal tasarımların bir “ögesi” işlevine düşülmeyecektir.

Küreselleşme sürecinin bireyin yaşam alanına taşıdığı bu sorun giderek toplumsal sonuçları bakımından önemli hale gelmektedir. Klasik biçimiyle medya ve siyasal aygıtlar şemasını ekonomik faydaya endeksli olarak işletmek üzere, ‘siyasal’, ‘sosyal’ ve ‘kültürel’ yapıların tasarımına ‘yeni iletişim modelleri’ ve ‘gözetim teknikleri’ ilave bir yöntem olarak katılmıştır.

Bilişim çağında toplumsal denetim aracı olarak gözetim olgusunun ortaya çıkardığı gelişmelerin yönünü ve içeriğini doğru belirlemek bilgi güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması açısından olduğu kadar gözetim teknolojilerinin olanakları ile üretilen yeni iletişim ortamları içinde ‘bireyin gözetim farkındalığı’nın sağlanması için de son derece önemlidir.

Terör gruplarını izleyebilmek için Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tam Gözetim Programı (Total Information Awareness-TIA) adı verilen yazılımla milyarlarca işlemi birleştirebilen, özel bir bilgisayar programı geliştirdi. Bu program ile toplanan kişisel verilerin içerikleri analiz edilerek istenildiğinde kişilere ulaşılabilecektir. Programın arka plan stratejisinde; kişisel verilerin toplanması bakımından gerekli olan ABD vatandaşlarının gün içinde yaptığı bütün alışverişler, telefon konuşmaları, uçak biletleri, hastane kayıtları, seyahat acentalarının kayıtları, yerel kütüphanelerdeki okuyucu profilini izlemeye kadar geniş bir kontrol alanı içermektedir. Federal ajanların yetkisinde olacak müdahaleci işlemlere onay veren ve bireylerin, toplumsal hayatta bıraktığı ne kadar iz varsa bunların hepsinin merkezi olarak bir veritabanında toplayıp, bu veritabanı üzerinden ‘terörü önleme çalışmaları’ yapılması öngörülmekteydi.

492 Görüntüleme

Yorum Yazın