Bir kez yüzünü gören senin ömrünce hiç unutmaya

Bir kez yüzünü gören senin ömrünce hiç unutmaya

Bir kez yüzünü gören senin ömrünce hiç unutmaya,
Tesbîhi sensin dilinde, gayrı nesne söylemeye

Tâat eden zâhide nazarın erer ise,
Unuta tesbihini, o mihrâba secde etmeye.

Ağzına şeker alırken gözü sana takılan,
Unuta şekerini, gayrı çiğneyip de yutmaya.

Görse yüzün nurunun parladığını gelip
Ayın on dördü gecesi senden ders etmeye

Ben seni sevdiğim için, bedel derler ise,
İki cîhân mülkün verem, daha bahası yetmeye.

İki cihan dopdolu bağ ve bostân olursa,
Senin kokundan güzel gül bostan içinde bitmeye.

Gül ve reyhânın kokusu âşık ile mâşuktur,
Âşık olanın maşûkı, hiç gözünden gitmeye.

İsrâfil sûru vuracak, mahlûkat ayağa kalkacak,
Senin sesinden gayrı kulağım ses işitmeye.

Zühre gökten inerek, sazın dile getirirse,
Aşığın işreti sensiz gözü o yana gitmeye.

Neyder aşık hânümânı, sensiz cân ve cihânı,
İki cihan feda sana, kimse ümit tutmaya.

Sekiz cennet Hûrîsi bezenip gelse bile,
Senin sevginden başka gönlüm kabul etmeye.

Bu dünyada ne ola ki, âhirette o olmaya
Hûri ile Gılmân gelecek âşık elin uzatmaya

Yûnus seni seveli, müjdeler oldu canına,
Her dem yeni dirliktedir hiç ömrünü eskitmeye.

****
Şiirin aslı
***

Bir kez yüzün gören senün ‘ömrince hîç unutmaya

Bir kez yüzün gören senün ‘ömrince hîç unutmaya
Tesbîhi sensin dilinde ayruk nesne eyitmeye

Tâ‘atuna turan zâhid nazaruna irerise
Tesbîhini unıdup ol ayruk secde de itmeye

Agzına şekker aluban gözleri sana tuş olan
Unıda şekkerini ayruk çeyneyüben yutmaya

Görse yüzün nûrınun balkıdugını gelüp
Ayun on dördi gicesi senden sebak itmeye

Ben seni sevdügüm içün eger bahâ dirlerise
İki cihân milkin virem dahı bahâsı yitmeye

İki cihân toptolu bâg u bostân olurısa
Senün kokundan eyü gül bostân içinde bitmeye

Gül ü reyhânun kokusı ‘âşıkıla ma‘şûkadur
‘Âşık olanun ma‘şûkı hergiz öginden gitmeye

İsrâfil sûrın urıcak mahlûkât turugelicek
Senün ününden artuk hîç kulagum işitmeye

Zühre yire inübeni sazın nüvaht eylerise
‘Âşıkun ‘işreti sensüz gözi ol yana gitmeye

N’ider ‘âşık hânumânı sensüz cihânı yâ cânı
İki cihân fidâ sana kimsene gümân dutmaya

Sekiz Uçmagun Hûrîsi eger bezenüp geleler
Senün sevgünden özgeyi gönlüm hîç kabûl itmeye

Bu dünyede ne ola kim âhiretde ol olmaya
Hûrıla Gılmân gelicek ‘âşık elin uzatmaya

Yûnus seni seveliden beşâret oldı cânına
Her dem yeni dirlikdedür hergiz ‘ömrin eskitmeye

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre Şiirleri
Bir kez yüzünü gören şiiri
Bir kez yüzünü gören senin ömrünce hiç unutmaya şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın