Bu fani dünya yok oluş seli üstünde bir köprüdür

Bu fani dünya yok oluş seli üstünde bir köprüdür

Bu fani dünya yok oluş seli üstünde bir köprüdür,
Ona yüz vermeyip geçen tevekkül sahipleri özgürdür.

İster yüce, ister alçak, ister hükümdar, ister kul ol,
Dünyada hayra çalışmak gerek, o bir ölmez oğuldur.

*** Şiirin aslı ***

Cihân-ı bî-beka seyl-i fenâ üstünde bir püldür

Cihân-ı bî-beka seyl-i fenâ üstünde bir püldür
Bugün andan geçen âzâdevâr ehl-i tevekküldür

Gerek a’lâ gerek ednâ gerek şeh ü gerek kuldur
Cihânda hayra sa’y etmek gerek kim ölmez oğuldur

Mimar Sinan şiir
Bu fani dünya yok oluş seli üstünde bir köprüdür
Mimar Sinan
Mimar Sinan ve eserleri
Mimar Sinan hakkında bilgi
Tezkiretü’l Bünyan ve Tezkiretü’l Ebniye
Sâi Mustafa Çelebi

Yorum Yazın