Çıktım Erik Dalına

Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü
Bostan ıssı kakıyıp, der ne yersin kozumu

Uğruluk yaptı bana, bühtan eyledim ona
Çerçi de geldi aydır, hani aldın gözgünü

Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynattım
Nedir diye sorana, bandım verdim özünü

İplik verdim cullaha, sarıp yumak etmemiş
Becid becid ısmarlar, gelsin alsın bezini

Bir serçenin kanadın, kırk katıra yüklettim
Çift dahi çekemedi, şöyle kaldı kazını

Bir sinek bir kartalı, salladı vurdu yere
Yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu

Bir küt ile güreştim, elsiz ayağım aldı
Güreşip basamadım, gövündürdü özümü

Kafdağı’ndan bir taşı, şöyle attılar bana
Öylelik yola düştü, bozayazdı yüzümü

Balık kavağa çıkmış, zift turşusun yemeğe
Leylek koduk doğurmuş, baka şunun sözünü

Gözsüze fısıldadım, sağır sözüm işitmiş
Dilsiz çağırıp söyler, dilimdeki sözümü

Bir öküz boğazladım, kakladım sere kodum
Öküz ıssı geldi der, boğazladım kazımı

Bundan da kurtulmadım, nideyim bilemedim
Bir çerçi de geldi der, kanı aldın gözgümü

Tosbağaya sataştım, gözsüz sepek yoldaşı
Sordum sefer nereye, Kayseri’ye âzimi

Yunus bir söz söylemiş, hiçbir söze benzemez
Münafıklar elinden, örter mâ’na yüzünü

 

*** Şiirin eski Türkçe aslı ***

Çıkdum erik talına anda yidüm üzümi

Çıkdum erik talına anda yidüm üzümi
Bostân ıssı kakıyup dir ne yirsün kozumı

Kerpîç koydum kazgana poyrazıla kaynatdum
Nedür diyü sorana bandum virdüm özini

İplik virdüm Çulhâya sarup yumak itmemiş
Becid becid ısmarlar gelsün alsun bezini

Bir serçenün kanadın kırk kanluya yükletdüm
Çifti dahı çekmedi kaldı şöyle yazılı

Bir sinek bir kartalı kaldurup urdı yire
Yalan degül gerçekdür ben de gördüm tozını

Balık kavaga çıkmış zift turşısın yimege
Leylek koduk togurmış bak a şunun sözini

Bir küt ile güreşdüm elsüz ayagum aldı
Güreşüp basamadum göyündürdi özümi

Kâf Tagı’ndan bir taşı şöyle atdılar bana
Öylelik yire düşdi bozayazdı yüzümi

Gözsüze fısıldadum sagır sözüm işitmiş
Dilsüz çagırup söyler dilümdeki sözümi

Bir öküz bogazladum kakıldum sere kodum
Öküz ıssı geldi eydür bogazladun kazumı

Ugrulık yapdum ana bühtân eyledi bana
Bir çerçi geldi eydür kanı aldun gözgümi

Tosbagaya ugradum gözsüzsepek yoldaşı
Sordum sefer kancaru Kayserî’ye ‘azimi

Yûnus bir söz söylemiş hîç bir söze benzemez
Münâfıklar elinden örter ma‘nî yüzini

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre Şiirleri
Çıktım Erik dalına şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri
25 Görüntüleme

Yorum Yazın