Çocukta spor yapma alışkanlığı

Çocuğa küçük yaşta kazandırılacak düzenli spor yapma alışkanlığı, onun bir ömür boyu sürecek yaşam biçimini etkileyecektir.

Her ülkede spora başlama yaşı eğitim yapısı ve yöresel farklılıklardan ötürü değişkenlik göstermekle beraber genellikle 3-5 yaş aralığıdır.

Spora başlamadan kastedilen düzenli antrenman yapılması değildir.

Çocuğun, üç yaşını doldurup dört yaşına adım attığı dönem henüz ruhsal ve fiziksel gelişimlerin tamamlanmadığı evredir. Bu süreç bir yandan gelişme gösterirken diğer yandan çocuk, bireysellik yönünü keşfetmeye ve kendini tanımaya başlayacaktır. Ruhsal ve fiziksel gelişmeye yardımcı olacak etkinlik, oyun düzeni içinde yapılacak spor çalışmalarıdır. Yönetimlerin bu yaş gruplarına yönelik spor alanları yapması ya da yapılacaklar içinde yine küçük çocuklara yönelik bölümler ayırması çok önemli.

3-5 yaş grubunda çocuklar koşmayı öğrenmelidir. Bu yapılırken, yarış kaygısı taşımadan kısa mesafeler hedeflenmelidir. Beş metrelik mesafelerde düz veya asimetrik koşular uygun çalışmalardır. Evde, bahçede, spor alanlarında yapılabilir. Ancak oyun ilkesi asla unutulmamalıdır. Bu tür koşularda anatomik ve fizyolojik olaylar aile tarafından gözlemlenebilir. Ayak, bacak, kolların konumları gibi anatomik bulguların yanı sıra kardiyovasküler sistem adı verilen kalp ve akciğer birlikteliği hakkında gözlemsel tıbbi sonuçlara varmak daha kolay olacaktır. Bu çalışmaları yaparken çocuk yarışma kaygısından uzak, oyun düzeninde tutulmalı ve ağır yük altına sokularak bedensel ve ruhsal gelişimine zarar verilmemelidir.

Biz spor adamları erken dönem spor yapacak çocuklara genellikle, atletizm, jimnastik ve yüzme dallarını öneriyoruz. Jimnastik ve yüzme için başlama yaşı bana göre dört olmalıdır. Bazı uzmanlar jimnastik için başlama yaşını üç’e çekmekte ve ileri yaşları jimnastik sporuna başlamak için geç kalınmış olarak kabul etmektedirler. Yine anne karnında gelişen yüzme yetisi nedeniyle, yüzme sporuna çok erken başlanması konusunda ortak bir kanı hâkimdir.

Çocuk dört yaşını tamamlayıp beş yaşına girdiğinde bazı gelişmelerin farkına varacaktır. Yön ve çevreye uyum duygusunun gelişmesi ve kendini tanımaya başlaması en önemlilerindendir. Oyun becerileri üst düzeylere varmıştır. Ruhsal ve fiziksel gelişmesi devam eden çocuğun, anne baba bağımlılığı devam ederken ve henüz oyun döneminden çıkamamışken, 5,5 yaşında başlayan okul evresinin,  beraberinde ruhsal sıkıntıları getirmesi doğaldır. Bu dönemde yapılacak sportif çalışmalarda oyun anlayışının içine küçük hedefler konmalıdır. Yine düzenli antrenman periyotları ölçülü olarak başlamalıdır.

158 Görüntüleme

Yorum Yazın