Din ve millet sorar isen aşıklara din ne hacet

Din ve millet sorar isen aşıklara din ne hacet

Din ve millet sorarsan aşıklara din ne hacet
Aşık kişi harap olur, aşık bilmez din diyanet

Aşıkların gönlü gözü, maşukunu isteyip gider
Gayrı surette ne kalır, kim kılar züht ve taat

İbadet eden Cennet için, din tutmayan Cehennem için
O ikiden elini çekmiş olur, neye benzer bu işaret

Her kim dostu sever ise, dosttan yana gitmek gerek
İşi gücü dost olacak, cümle işten olur azat

Onun gibi maşukunun haberini kim getirir
Cebrail ve Peygamber sığmaz ona olacak münacat

Soru hesap olmayacak dünya ahiret koyana
Münker ve Nekir ne sorar terk olacak cümle murat

Korku ve dilek nice gelir varlık yokluk bırakana
İlim ve amel sığmaz onda ne terazi ne de sırat

O kıyamet pazarında her bir kula baş kaygısı
Yunus sen aşıklarla hiç görmeyesin kıyamet

*** Şiirin aslı ***

Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet

Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet
‘Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet

‘Âşıklarun gönli gözi ma’şûkın isteyü gider
Ayruk sûretde ne kalur kim kılısar zühd ü tâ’at

Tâ‘at kılan uçmagıçün dîn tutmayan Tamu içün
Ol ikiden fârig olur neye benzer bu işâret

Her kim dostı severise dostdan yana gitmek gerek
İşi güci dost olıcak cümle işden olur âzât

Anun gibi ma’şûkanun haberini kim getürür
Cebrâîl-i mürsel sıgmaz anda olıcak münâcât

Sorı hisâb olmayısar dünyâ âhiret koyana
Münker ü Nekir ne sorar terk olıcak cümle murâd

Havf ü recâ nice gelür varlık yokluk bıragana
İlm ü ‘amel sıgmaz anda ne terâzû ne hod sırat

Ol kıyâmet bâzârında her bir kula baş kayısı
Yûnus sen ‘âşıklarıla hîç görmeyesin kıyâmet

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre şiirleri
Din ve millet sorar isen şiiri
Din ve millet sorar isen aşıklara din ne hacet şiiri
Aşıklara din ne hacet şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın