Ervah-ı ezelde levh-ü kalemde (Herkese bir türlü ihsan ederler)

 

ervah-i-ezelde-levh-i-kalemde-notaErvah-ı ezelde levh-ü kalemde
Herkese bir türlü ihsan ederler
Kimi gam çeker de hayal bâbında
Kimini tahtında sultan ederler

Adamın söz ile bağrın ezerler
Aheste aheste raha dizerler
Elden ele kabdan kaba süzerler
Yuğururlar sonra insan ederler

Gene tazeledin köhne yaramı
Herkesin bir güne arzu, meramı
Kimse görmez gözündeki keranı
El gözünde çöpü destan ederler

Sümmânî değilsin her işe agâh
Geçer gençlik fayda vermez ah ü vah
İstersen geda ol ister padişah
Sonunda Hâk ile yeksân ederler.

 

Ervah-ı ezelde levh-i kalemde türküsünün notaları

Ervah-ı ezelde levh-i kalemde türküsünün notası sayfa 1

Ervah-ı ezelde levh-i kalemde türküsünün notası sayfa 2

 

Aşık Sümmani’nin “Ervah-ı ezelde levh-i kalemde” mısrası ile başlayan üç şiiri bulunmaktadır.

Bu sayfada okuduğunuz şiir “Herkese bir türlü ihsan ederler” mısrası ile devam etmektedir. Diğer iki şiirini okumak için Aşık Sümmani’nin sayfasına bakabilir veya aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Ervah-ı ezelde levh-i kalemdeBu benim bahtımı kara yazmışlar

Ervah-ı ezelde levh-i kalemdeBu benim bahtımı kara yazdılar

Ervah-ı ezel ne demek?

Ervah, ruhlar demek; ezel ise başlangıcı belli olmayan zaman, veya öncesizlik anlamını taşıyor. Ervah-ı ezel ruhların en ilk yaratıldığı zaman anlamına geliyor. Diğer bir ifadeyle, ervah-ı ezel, kalu bela oluyor.

Kalu bela ne demek?

Kuran’a göre, ruhlar yaratıldığında Allah’ın “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna ruhların verdikleri “evet” cevabı.

Levh-i kalem ne demek?

Levhayı yazan kalemdir. Daha açık ifadeyle, İslam’a göre, üzerine insan kaderinin, olmuş ve olacakların yazılı olduğu ilahi levhayı, levh-i mahfuzu yazan kalem anlamına gelir.

Dolayısıyla, ervah-ı ezelden levh-i kalemden ifadesi ruhların ilk yaratıldığı, Rablerine söz verdikleri ve bu sözleriyle birlikte kaderlerinin yazılıp muhafaza altına alındığı anı nitelemek için kullanılıyor.

Bir tanıma ve söz verme olduğu için, insanın bu dünyadaki sorumluluğunun da kaynağını oluşturuyor.

Yorum Yazın