Ezel bahar yaz ayları yetişti

Ezel bahar yaz ayları yetişti
Biter lâle sümbül gül zamanıdır
Güzeller bağına velvele düştü
Cânanın seyrana gel zamanıdır

Gönül müştak olur civan çağlara
Lâle sümbül uyar şimdi dağlara
Süslenir dilberler iner bağlara
Sallanıp gezmenin bol zamanıdır

Neylersin Nihanî dünya malını
Sakla ahbapların itibarını
Ferhat Şirin için verdi canını
Hemen yâr yolunda öl zamanıdır

Aşık Nihani şiirleri
Ezel bahar yaz ayları yetişti şiiri

Yorum Yazın