Fuzûlî Divanı / bir

Gazel 

Mende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var
Âşık-i sâdık menem Mecnûn’un ancak adı var

N’ola kan tökmekde mahir olsa çeşmüm merdümi
Nutfe-i Kâbildür ü gamzen kimi üstadı var

Kıl tefâhur kim senün hem var men tek âşıkun
Leyli’nün Mecnûn’ı Şîrîn’ün eğer Ferhâd’ı var

Ehl-i temkînem meni benzetme ey gül bülbüle
Derde yoh sabrı anun her lahza min feryadı var

Eyle bed-hâlem ki ahvâlüm görende şâd olur
Her kimün kim devr çevrinden dil-i nâ-şâdı var

Gezme ey gönlüm kuşı gafil fezâ-yı ışkda
Kim bu sahrânun güzer-gehlerde çok sayyâdı var

Ey Fuzûlî ışk men’in kılma nâsihden kab’ül
Akl tedbîridür ol sanma ki bir bünyâdı var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir