Gece gider gündüz gelir gör nicesi uz gelir

Gece gider gündüz gelir gör nicesi uz gelir

Gece gider gündüz gelir gör nicesi denk gelir
Emri Hakk’ın baştan başa, cihana düp-düz gelir

Karanlık sürülür, alem aydınlık olur
Karanlık yerine, nur ile gündüz gelir

İbrete kalmaz mısın ya kendin anlamaz mısın
Dinle kuşlar sesini nice türlü saz gelir

Kuşun kendisi yumurtaydı, yuvanın kendisi perdeydi
Sesin kendisi kudret sesidir, bilmeyene kaz gelir

Dinle sözüm manasını, anlayayım der isen
Arifin kulağına kudret sesi tez gelir

Bir bakın sağa sola, takılma değme yola
Kudret bağından sana, gör nice avaz gelir

Sözün sıcaklığı sözü alır, suret toprakta kalır
Her kim bu hali bilir, kendisinden vaz geçer

Aklım bu yola gitti, beni benden götürdü
Yunus’un yükü yetti, bilmeyene az gelir.

*** Şiirin aslı ***

Dün gider gündüz gelür gör niçesi uz gelür

Dün gider gündüz gelür gör niçesi uz gelür
Emr-i Hakk’un ser-be-ser cihâna düp-düz gelür

Karanulık sürilür ‘âlem münevver olur
Karanulık yirine nûrıla gündüz gelür

‘İbrete kalmaz mısın ya hod anlamaz mısın
Dinle kuşlar ünini niçe dürlü sâz gelür

Kuş hod yumurtayıdı yuva hod perdeyidi
Ün hod kudret ünidür bilmeyene kaz gelür

Dinle sözüm ma’nîsin anlayayum dirisen
‘Ârifün kulagına kudret üni tîz gelür

Bir bakgıl saga sola tagılma degme yola
Kudret bâgından sana gör niçe âvâz gelür

Söz issi sözin alur sûret toprakda kalur
Her kim bu hâli bilür kendözinden vaz gelür

‘Aklum bu yola gitdi beni benden iletdi
Yûnus’un yüki yitdi bilmeyene az gelür

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre şiirleri
Gece gider gündüz gelir gör nicesi uz gelir şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın