Gönlüm düştü bir sevdaya gel gör beni aşk neyledi

Gönlüm düştü bir sevdaya gel gör beni aşk neyledi

Gönlüm düştü bir sevdaya
Gel gör beni aşk neyledi
Başımı verdim kavgaya
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne akilim ne divane
Gel gör beni aşk neyledi

Ben yürürüm ilden ile
Dost sorarım dilden dile
Gurbetde hâlim kim bile
Gel gör beni aşk neyledi

Benzim sarı, gözlerim yaş
Bağrım pare, yüreğim baş
Halim bilen dertli kardaş
Gel gör beni aşk neyledi

Gurbet ilinde yürürüm
Dostu düşümde görürüm
Uyanıp Mecnûn olurum
Gel gör beni aşk neyledi

Gah tozarım yerler gibi
Gah eserim yeller gibi
Gah çağlarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Akan sulayın çağlarım
Dertli yüreğim dağlarım
Şeyhim anıp ağlarım
Gel gör beni aşk neyledi

Yâ elim al kaldır beni
Yâ aslına erdir beni
Çok ağlattın güldür beni
Gel gör beni aşk neyledi

Ben Yûnus-ı bî-çâreyim
Baştan ayağa yareyim
Dost ilinde âvâreyim
Gel gör beni aşk neyledi

*** Şiirin aslı ***

Gönlüm düşdi bir sevdâya gel gör beni ‘aşk n’eyledi

Gönlüm düşdi bir sevdâya
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi
Başumı virdüm gavgâya
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

Ben yürürem yana yana
‘Işk boyadı beni kana
Ne ‘âkilem ne dîvâne
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

Ben yürürem ilden ile
Dost soraram dilden dile
Gurbetde hâlüm kim bile
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

Benzüm sarı gözlerüm yaş
Bagrum pâre yüregüm baş
Hâlüm bilen dertlü kardaş
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

Gurbet ilinde yürürem
Dostı düşümde görürem
Uyanup Mecnûn oluram
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

Gâh tozaram yirler gibi
Gâh eserem yeller gibi
Gâh çaglaram seller gibi
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

Akar sulayın çaglaram
Dertlü cigerüm taglaram
Şeyhüm anuban aglaram
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

Yâ elüm al kaldur beni
Yâ asluna irdür beni
Çok aglatdun güldür beni
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

Ben Yûnus-ı bî-çâreyem
Başdan ayaga yareyem
Dost ilinde âvâreyem
Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre şiirleri
Gönlüm düştü bir sevdaya gel gör beni aşk neyledi şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri
Ben yürürüm yane yane
Gel gör beni aşk neyledi

Yorum Yazın