N’oldı bu gönlüm

N’oldı bu gönlüm n’oldı bu gönlüm
Derdü ile doldı bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldı bu gönlüm

Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan
Yanmadan oldı derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem’ine ışkun yandı bu gönlüm

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine ışkun cümle boyandı
Kendüde buldı kendüde buldı
Matlabını hoş buldı bu gönlüm

Sevâd-ı a’zam sevâd-ı azam
Belki olupdur arş-ı muazzam
Matlab-ı cânân matlab-ı cânân
Olsa aceb mi şimdi bu gönlüm

Seyr-i billâhdur Seyr-i billâhdur
Li maallahdur fena fillahdur
Âyinesinde âyinesinde
Gird-i sivâyı buldı bu gönlüm

El fakru fahrî el fakru fahrî
Dimedi mi ol âlemler fahri
Fahrini fakrın fahrini fakrın
Mahv u fenada buldı bu gönlüm

Bayramî imdi Bayramî imdi
Bayram idersin yâr ile şimdi
Hamd ü senâlar hamd ü senâlar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm

 

Noldu Bu Gönlüm
Noldu Bu Gönlüm Dinle
Hacı Bayram Veli
105 Görüntüleme

Yorum Yazın