‘Hayırlı bayramlar’ – Hz. Mevlana

Esasında, üzücü ve düşündürücü bir meseleye böyle ironik bir başlıkla giriş yapmak istemezdim. Fakat arz etmek istediğim sorun öyle boyutlara ulaştı ki hadiseyi biraz ilgi çekici kılmak ve daha fazla yere ulaşmak amacıyla buna mecbur kaldım.

Hani ‘bilgi sahibi olunmadan, fikir sahibi olunmaz’ demişti ya Mumcu; işte bu ifade, sosyal medyayla yatıp, sosyal medyayla kalkan bir toplum haline gelen bizler için daha farklı bir anlam kazanmaya başladı. Sosyal medya trajikomik ‘paylaşım’lardan geçilmez oldu.

‘Paylaşım’ hususunu vurgulamamın bir nedeni var çünkü sosyal medyada sıkça müşahede edilen ‘özlü sözler’ araştırılmadan ve sorgulanmadan rağbet görüyor ve bu şekilde ‘doğru’ kabul ediliyor.

Özlü sözlere dayalı fikirler havada uçuşurken, bu sözlerin kaynağı ve gerekçesine dair bilgilerimiz hususunda büyük soru işaretleri mevcut; fakat bu sorular çoğu kez akla dahi getirilmiyor, bu yöndeki ‘neden’ ve ‘niçin’lere ihtiyaç duyulmuyor.

Arz etmeye çalıştığım sorunu, daha açık ve sık bir biçimde Hz. Mevlana’ya ve Şems-i Tebrizi’ye atfedilen sözlerde görebilmek mümkün. Oysa yeniden, dikkatle ve idrakle düşünecek ve araştıracak olursak, kendilerine atfedilen sözlerin birçoğunun Hz. Mevlana, Şems-i Tebrizi gibi zatlar tarafından söylenmemiş olduğunu görmemiz zor olmayacaktır. Bu şahsiyetlere atfedilen ifadelerin bir kısmında modern döneme özgü ‘kavram’ ve ‘sözcükler’, bir kısmında ise bütünüyle cismani aşka yönelik tanımlamalar yer alıyor. Oysa bu isimlerin felsefesini, hayata bakışını biraz dahi olsa bilen kimselerin, bu ifadelerin kendilerine ait olmadığını fark etmesi güç olmayacaktır.

Her ne kadar başlık seçimine dair açıklamayı yukarıda ifade etmiş olsam da, bu konuda ‘paylaşılan’ misallere yer vermekten hicap duyduğumu ifade etmek isterim.

Temennim, bu yöndeki fikir kirliliğinin araştırma ve bilgiye dayalı olarak mümkün olduğu ölçüde temizlenebilmesi. En azından her birimize bu hususa dikkat etmek ve birbirimizi uyarmak gibi büyük bir görev düşüyor. Aksi takdirde, yukarıdaki başlığı, yakın bir gelecekte ‘retweet’lenmiş olarak görmek sürpriz olmayacaktır.

***

Bu vesile ile Kurban Bayramınızı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

38 Görüntüleme

Yorum Yazın