Yöneticilere öğütler / altı

Günün işini, o gün içinde bitir ve ertesi güne erteleme. Ve ele aldığın işini, doğrudan doğruya yapıp çıkar. Çünkü, yarınki günde, bugünkü günden erteleyip bıraktığın işlerini görmene elvermeyen nice işler, olaylar çıkabilir. İşini, yarına ertelediğinde, ertesi gün, iki günün işi birden senin üzerine biner, seni hastalanana dek uğraştırabilir. Ama, her günün işini gününde bitirirsen, vücudunu da, işini de, rahatlığa erdirmiş olursun. Kamusal görevini de yerine getirmiş bulunursun.

İçlerinde temiz duygular beslediklerini, deneyimlerinle anladığın, sana olan sevgilerine, öğütleriyle ve senin yönetimini koruma çabalarıyla, sana yardımda bulunduklarına tanık olduğun saygı değer ve erdemli kişilere bak, onları güçlüklerden kurtar, onlara iyilik et. İleri gelen ailelerden yoksulluğa uğramış olanların geçimlerini üstlen, sıkıntılarını yüklen, durumlarını düzelt ki, bu aileler, yoksulluklarından ötürü kendilerine karşı şişinip böbürlenenleri bulmasınlar karşılarında. Yoksulların, geçim darlığı çekenlerin durumlarıyla ilgilenmeye kendini ver, işlerine bak. Uğradığı haksızlığı sana iletemeyenlerin, hakkını aramayı bilmeyen ezilmişlerin durumlarıyla da ilgilenmeye tüm gücünle yönel. Sorunlarını inceden inceye sorup öğren, bunların durumlarını, toplumundaki durumu iyi olanlarınkiyle karşılaştır, ona göre davran, gereksinimlerini karşılayarak ve yoksulluklarını gidererek onları kendi yanına çek de, Allah’ın, onların durumlarını nasıl düzelttiğini görme olanağını bulabilesin. Güçsüzlerin, bunların öksüzlerinin, dullarının durumlarını da sağlama bağla, bunlara, devlet hazinesinden geçim olanakları sağla. Müminlerin emirine uy bu konuda. Tanrı, onun gücünü artırsın. O, söz konusu kimselere nasıl yardımını esirgemiyor ve onlarla bağlantısını koparmıyorsa, sen de öyle yap. Böyle yap ki, bununla, Allah, onların geçimlerini düzeltsin, sana da kutlu ve daha çok nimet versin. Devlet hazinesinden körlere de aylık bağla. Bunların içinde Kur’an’ın tümünü ya da çoğunu ezberlemiş olanlara öncelik ver, aylık verirken başkalarının önüne geçir bunları. Müslümanların hastalarına, sığınacakları, hastaneler yaptır, oralara, onlara eşlik edip bakacak hasta bakıcılar, hastalarını ilaç verip iyileştirecek doktorlar koy. Dilediklerini yap onların. Eğer bu ‘diledikleri’, devlet malından savrukluk etme ölçüsüne varmayacaksa…

Şunu da bilesin ki, hakları verildikçe, istekleri yerine getirildikçe, insanlar, verilinle hoşnut olup yetinmezler, doymazlar ve valilerine (yetkililerine) ‘ihtiyaç’ belirtmekten geri durmazlar. Daha çoğuna ermek, daha çok ilgi görmek için… İnsanların işleriyle uğraşanlar, gelenin gidenin çokluğu, dili ve düşünceyi alabildiğine yorduğundan, taşıdıkları yük ve sıkıntıdan usanabilirler. Bir gerçek ki, adalet severliğinden ötürü ya da bu dünyadaki işlerinin güzel yanlarını (çıkarını) ve öbür dünyada alacağı üstün karşılığı bildiği için (yalnızca böyle karşılıklar için), kamu görevi yapanlar bile, sadece, Allah’a yakınlaşmaya çalışan ve Allah’ın rahmetine yönelmiş kişiler gibi olamazlar.

Yanına gelmeleri için, insanlara çokça izin ver, onlara yüzünü göster, koruma görevlilerini, gelen gidenlere karşı yumuşat, halkına kol kanat ger, gelenleri güleç yüzle, müjdelerle karşıla. Sorarken ve konuşurken yumuşak davran. İnsanlara, cömertliğini, sevecenliğini ortaya koyacak iyiliklerde bulun. Verdiğin zaman cömertçe ver, gönül hoşluğuyla ver, bir iyilik yapmak ve karşılığını Allah’tan almak için ver, azarlamadan, başa kakmadan ver. Kuşkun olmasın ki, bu tür vermeler, çok kazançlı bir alışveriş niteliğindedir. Allah dilerse…

(Devam edecek…)

Yöneticilere özlü sözler, yöneticilere öneriler
Yöneticilere altın öğütler
Yöneticilere öğütler
Yöneticilere tavsiyeler
İbn-i Haldun’dan yöneticilere öğütler
Yöneticilere altın tavsiyeler

Yorum Yazın