Yöneticilere öğütler / dört

Sakın, hiçbir günahı küçümseme. Sakın, hiçbir çekemeze eğilim gösterme. Sakın, sapık suçluya acıma. Sakın, nanköre yaklaşma. Sakın, düşmana yağcılık etme. Sakın, kovucuyu doğrulama. Sakın, punt arayan (fırsatçı) kalleşe karşı önlemsiz kalma. Sakın, yoldan çıkmışla dost olma. Sakın, fitneleyene uyma. Sakın, ikiyüzlüyü övme. Sakın, hiçbir insanı küçük görme. Sakın, senden bir şey isteyen yoksulu tersleme, ona vermen gerekeni vermemezlik etme. Sakın, yanlışı doğru gösterme. Sakın, soytarıyı, dalkavuğu umursama. Sakın, sözünden cayma. Sakın, kendini överek temize çıkarmaya kalkma. Sakın, öfkene kapılma. Sakın umuttan ayrılma. Sakın böbürgen yürüme. Sakın, beyinsizi arı duru gösterme. Sakın, ahret mutluluğunu aramada eksik davranışta bulunma. Sakın, çekiştirene bakarak davranma. Sakın, zalime göz yumma. İster ondan korkudan, ister sevgiden olsun, zalimi hoş görme. Ahrette alman gereken karşılığı da, sakın, dünyada isteme.

Din uzmanlarına çok danış. Kendine yumuşak başlılığı seç. Deneylilerden, aklı, görüşü ve felsefesi olanlardan bir şeyler almaya çalış. Danışmanların arasına, sakın, savrukları ve cimrileri alma. Bunların sözlerini de dinleme. Çünkü, bunların zararları, yararlarından çoktur.

Halkının işlerine yönelirken, işleri cimrilikten daha altüst edici bir durum olamaz. Bilesin ki, cimri olduğun zaman, çok alır, az veririsin. Böyle yaptığın zamansa, işlerin kolay kolay yoluna girmez. Kuşkun olmasın ki, halkın, sen elini onların malına uzatmadığın ve onlara zulmetmediğin sürece seni sever. Gerçekten, dostlarının dostluklarını, kendilerine bolca iyilikte bulunarak ve güzel bağışlar, armağanlar vererek sürdürmelisin. Cimrilikten sakın. Bil ki, insanoğlunun Allah’a ilk karşı gelmesi, cimrilik nedeniyle olmuştur. Karşı gelense, rezilliğe düşmüştür. Bunu, Allah’ın şu sözü de gösterir: “Kimler cimrilik eğilimlerinden kurtulmuşlarsa, onlar, kurtuluşa erenlerdir”. Öyleyse, cömertlik yolunu gereğince aç. Gölgende, tüm müslümanlara yer ver, pay ver. İnan ki, cömertlik, Allah kullarının en üstün erdemlerindendir. Bu erdemi, kendine huy edin. İşin ve yolun cömertçe olsun. Askerlerinin kayıtlarını, divanlarını ve yazılı oldukları dairelerini denetle. Yiyeceklerini, geçimlerini sağla. Yaşamları için gerekli olanakları geniş tut. Böylece, Allah, onların gereksinimlerini gidermiş olur. Ki, o zaman, onları daha güçlü olarak buyruğunda tutabilirsin, gönüllerini sana boyun eğmekten yana, daha çok kazanırsın ve senin buyruğunu daha içtenlikle ve daha büyük bir sevgiyle yerine getirmelerini sağlarsın. Bir devlet başkanının ordusuna ve halkına adalet, cömertlik, insaf, yardım, sevecenlik, iyilik ve rahat geçim alanında göstereceği şefkatli ve babacan tutumunun vereceği mutluluk kendisine yeter. İki kapıdan birindeki kötülüğü, öbüründe sezdiğin iyilik ve erdemle giderme yolunu tut, gerekli davranışta bulun. Ki, bu tutumunla kurtuluşa, iyiliğe ve düzlüğe çıkasın Allah dilerse.

(Devam edecek…)

Yöneticilere özlü sözler, yöneticilere öneriler
Yöneticilere altın tavsiyeler
Yöneticilere altın öğütler
Yöneticilere tavsiyeler
İbn-i Haldun’dan yöneticilere öğütler
Yöneticilere öğütler

Yorum Yazın