Yöneticilere öğütler / iki

Tüm iş ve davranışlarında ölçülü ol. Yararı bundan daha açık, bundan daha sağlam güvenceli, erdemleri bundan daha çok toplayan bir tutum olamaz. Ölçülü, dengeli olmak, dürüstlüğün, doğruluğun; dürüstlük ve doğruluk, başarının; başarıysa, mutluluğun yolunu gösterir. Dinin ve peygamberin yol gösterici ilkelerinin ayakta durması da, ölçülü olmakla sağlanabilir. Öyleyse, dünya yaşamının her kesiminde ölçülü, dengeli olma yolunu seç.

Ahreti, sevabı, güzel ve yararlı işleri, bilinen sünnetleri, doğru yolun ve Allah’ın yardımının belirtilerini arayıp izlemekte eksik davranma. Çok iyilik et, çok çalış. Allah’ın hoşnutluğunun amaçlandığı, Allah’ın dostlarıyla birlikte ‘keramet yurdunda’ [cennette] arkadaşlık [komşuluk] istendiği sürece, bu tutum gösterilmelidir. Bilesin ki, dünya işlerinde ölçülü olmak, gücü artırır, günahları eritir. Kuşkusuz, içini bundan daha rahatlatacak, işlerini bundan daha iyiye götürecek bir tutum olmaz. Öyleyse, bu tutumu göster ve bu tutumla doğru yolu bul. O zaman, işlerin sonuca ulaşacak, gücün artacak, genel işlerin de, özel işlerin de yoluna girecek. Güçlü ve yüce olan Allah için iyi düşün, iyi düşün ki, halkın sana bağlansın ve sen onları sağlıklı yönlendirebilesin. Tüm işlerde, Allah’ın hoşnutluğuna yol bulmaya çalış. O zaman, Allah’ın iyiliği senin üzerinden eksilmeyecektir.

Görev verdiğin herhangi bir konuda, hiç kimseyi, durumu iyice aydınlanmadan suçlama yoluna gitme. Çünkü, perde arkasına saklanarak, tuzaklar hazırlamak ve görevliler hakkında dayanıksız sanılarda bulunmak, en büyük günahtır. Öyleyse, politikanı, çalışma arkadaşlarına, her zaman iyi sanıda bulunacak biçimde düzenle, onlar hakkındaki kötü sanıları at ve tümüyle sil. Böyle yapman, onları, senin daha rahat yönetebilmeni ve kendilerini işlerine daha çok vermelerini sağlayacaktır. Allah’ın düşmanı şeytanı kendine dayanak alma. Şeytan, senin küçük bir zayıf noktandan bile yararlanarak, içine, çalışma arkadaşların hakkındaki kötü sanın nedeniyle doğan kaygı salabilir. Yaşamının tadını berbat eden o kötü sanı nedeniyle. Bil ki, iyi sanı (herkes için iyi düşünmek), ile güç ve rahatlık elde edersin. Görmek istediğin işlerini, iyi düşüncelere yer vererek gör. Böyle olman, insanları, seni sevmeye itecek ve tüm işlerinin yoluna girmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, arkadaşlarına ilişkin olan iyi sanın ve halkına olan sevecenliğin, seni, gerekli soruşturmayı yapmaktan ve işleri kurcalayıp denetlemekten geri bırakmamalıdır. Yardımcılarının işleriyle doğrudan ilgilenmen, halkın için ayağını denk alarak davranman, gereksinimlerini incelemen ve ağır yüklerini yüklenmen, bunların dışındaki her şeyden daha kolay gelmelidir sana. Çünkü, böyle bir tutum göstermek, dini de ayakta tutar, peygamberin yolunu da yeniden güçlendirir.

Tüm bu konularda, içtenlikli, temiz amaçlı ol. Yaptığı işin sorumluluğunu bilen, iyi davranışı nedeniyle kendini ödüllendiren, kötü davranışından ötürü kendini yargılayan kimsenin tutumunu göstererek kendini yönlendir ve özeleştiriden kaçma. Çünkü, Allah, dini, insanlar kötülükten korunsunlar, güçlensinler diye koymuştur. Dini, kendisini kötülüklerden sakınma aracı yapan, dinin buyruklarına uyarak kötülüklerden uzaklaşan kimseleri, Allah yüceltir ve güçlü kılar.

Yönettiğin halkı, dinin yoluna, dinin en doğru olan yoluna göre yönet. Suçluları, suçlarının durumlarına ve hak ettiklerine göre Allah’ın gösterdiği cezalandırma sınırları içinde cezalandır. Bu ceza hükümlerini işlemez (geçersiz) kılma, önemsemezlik de etme. Cezayı hak etmiş olanların cezalarını geciktirme de. Çünkü senin bu konuda gevşek davranman, herkesin seninle ilgili iyi sanısını baltalar. Yönetiminde, bu konuda bilinegelen neyse, ona uy. Alışılmadık şeylerden (“bid’at”lerden) ve kuşku veren durumlardan sakın. Sakın ki, dinini esenliğe, kişiliğini olgunluğa kavuşturabilesin.

(Devam edecek…)

Yöneticilere özlü sözler, yöneticilere öneriler
Yöneticilere altın tavsiyeler
Yöneticilere öğütler
Yöneticilere tavsiyeler
İbn-i Haldun’dan yöneticilere öğütler
Yöneticilere altın öğütler

Yorum Yazın