İşitin ey ulular ahir zaman olısar

İşitin ey ulular,
Ahir zaman olısar
Sağ müslüman seyrektir,
O da gümân olısar.

Âlim okur tutmaz,
Derviş yolun gözetmez
Bu halk öğüt işitmez,
Ne sarp zaman olısar.

Gitti beylerin yiğitleri,
Binmişler birer atı
Yediği yoksul eti,
İçtiği kan olısar.

Mürşidin izinden giden er,
Elini çekmiş şerden
Deccâl yükseliyor yerden,
Ahir zamân olısar.

Tuhaf mahlûk ulaştı,
Göz yumanlar peşine düştü
Helâl harâm karıştı,
Kazanç ziyan olısar.

Kişi kendin yavuz sanır,
Ettiği kalır sanır
Yarın mahşer gününde
İşi beyân olısar.

Ey Yunus imdi senin
Aşk ile geçe günün
Sevdiğin kişi senin
Canına cân olısar.

***

İşidün iy ulular âhir zamân olısar

İşidün iy ulular âhir zamân olısar
Sag müsülmân seyrekdür ol da gümân olısar

Dânişmend okur dutmaz dervîş yolın gözetmez
Bu halk ögüt işitmez ne sarp zamân olısar

Gitdi begler mürveti binmişler birer atı
Yidügi yohsul eti içdügi kan olısar

Ya’ni er gelmiş erden elini çekmiş şerden
Deccâl kopısar yirden âhir zamân olısar

Aceb mahlûk irişdi göz yumuban dürişdi
Helâl harâm karışdı assı-ziyân olısar

Birbirne yavuz sanur itdügin kala sanur
Yarın mahşer güninde işi beyân olısar

İy Yûnus imdi senün ‘ışkıla geçsün günün
Sevdügün kişi senün cânuna cân olısar

İşitin ey ulular ahir zaman olısar
Yunus Emre
393 Görüntüleme

Yorum Yazın