Mısırlı Arkeolog ve Tarihçi Dr. Zahi Hawass Heritage İstanbul için Türkiye’ye Geliyor

Kader

Bu “aykırı” şiirimi Ortadoğu halklarına BOP projesi sürecinde çektiği çilelere hassaten ithaf ediyorum. KADER Feleğin gemisine yolcu olup bizim dünyamıza gelmek hayatı rastgele yaşamak isteyen var mı bilet buradan alınır… Yarını olmaz sevmenin bir de ölümün sabrederek geçen hayatın dünü de olmaz… Ben de bu dünyadan gelip geçtim diye kayıtlarda adım olacak ise yazılsın eğer […]

Mezhep Ayrımının İslam ve Batı Dünyasındaki Rolü – I: Doğu

Bilindiği gibi Orta Çağ’da İslam Dünyası olarak adlandırılan coğrafya ve burada vuku bulmuş Medeniyetler tarih sahnesinde ‘’altın’’ çağlarını yaşarken, Batı Dünyası ‘’karanlık’’ olarak adlandırdıkları ve bir daha geri dönmek istemedikleri bir dönemden geçmiştir. Bu süre zarfı içinde İslam Medeniyeti İlim ve Bilimde zirve noktasını görürken, Batı Dünyası Medeniyet adına son derece gerilerde kalmış hatta birçok […]

Siyonizm ve Siyonizm ekseninde gelişen Yahudi göçleri

M.S. I. yüzyılda Roma’nın Kudüs’ü kuşatması üzerine Yahudiler Kudüs ve çevresini terk ederek dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmışlardır. Kudüs’ün Roma tarafından kuşatılmasının ardından farklı coğrafyalara yayılan Yahudilerin bu yeni yaşamı “diaspora” olarak literatüre girmiştir.[1] Yaklaşık 1700 yıl politik bir hareket oluşturmayan ve “geri dönme”ye ilişkin seküler bir tutum benimsemeyen Diaspora Yahudileri, 19. yüzyıl Avrupa’sının siyasal dönüşüm […]