Planlı Eskitme Politikası

“Planned obsolescence” şirketlerin tüketim mallarını kasıtlı olarak uzun süre dayanamayacak şekilde tasarlamaları olarak ifade eden bir üretim politikasıdır. Türkçeye yaygın olarak planlı eskitme olarak çevrilen bu uygulamayı planlı işlevsiz hale getirme ya da kısa sürede yenilenecek mal üretme politikası olarak ifade etmek söz konusu politikanın içeriğini daha açık sergiler. Planlı eskitme, tüketimi kamçılayan ve satışların […]

Osmanlı’nın Çöküş Nedenlerinden Biri: Baltalimanı Antlaşması

Bir binayı ayakta tutan kolonlar olduğu gibi, devleti de ayakta tutan bazı ‘’temeller’’ vardır. Nasıl ki kolonlardan biri yıkıldığında binanın çöküşü başlıyorsa, devletin dayandığı temellerden birisi de yıkıldığında, devletin çöküş süreci başlamış demektir. Kolon benzetmesi yaptığımız devletin temellerinden en önemlilerinden biri de ekonomik yapısıdır. Ekonomik sistemi çökmüş bir devletin, daha sonra siyasi ve fiili yıkıma […]