Dervişlik Dedikleri

Dervişlik dedikleri Hırka ile taç değil Gönlün derviş eyleyen Hırkaya muhtaç değil Hırkanın ne suçu var Sen yoluna varmazsan Vargıl yolunca yürü Er yolu kalmaç değil Dirsin Şeyh’in aşkına Yalın ayak başı açık Er var dirlik dirlikmiş Yalın ayak aç değil Durmuş marifet söyler Erene Yunus Emrem Yol eriyle yoldadır Yolsuza yoldaş değil   Yunus […]

Gelin Ey Kardeşler

Gelin ey kardeşler gelin Bu menzil uzağa benzer Nazar kıldım şu dünyaya Kurulmuş tuzağa benzer Bir pirin eteğin tuttum “Ana beni” deyip gittim Nice yüzbin günah ettim Her biri de bir dağa benzer Çağla Derviş Yunus çağla Sen özünü Hakk’a bağla Ağlar isen haline ağla Erdem vefa yoğa benzer   Yunus Emre Şiirleri Gelin Ey […]

Bir Kez Gönül Yıktınısa

Bir kez gönül yıktınısa Bu kıldığın namaz değil Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil Bir gönülü yaptınısa Er eteğin tuttunusa Bir kez hayır ettinise Binde bir ise az değil Yol odur ki doğru vara Göz odur ki Hakk’ı göre Er odur alçakta dura Yüceden bakan göz değil Erden sana nazar ola İçin dışın […]

Ey Gönül! – İmad Horasani

1922’de Meşhed’te dünyaya gelen İmad Horasani, Fars Edebiyatı’nda önemli bir yere sahiptir. Duygu ve düşüncelerini eski şiir tarzında dile getiren şairin şiirlerindeki en önemli özellik kültürel ve toplumsal olayları dile getirmesi ve bu söyleyiş tarzının da tasvir edici, duygusal ve bir şarkı gibi ahenkli olmasıdır. 2004 yılında Tahran’da ölen şairin bazı eserleri şunlardır: Cennette Bir […]

Yunus’u Neden Doğru Anlamıyoruz?

Yunus Emre’nin sıklıkla müracaat edilen şiirlerinden biri “Sözü bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz” dizesiyle başlar. Bu şiiri okuyan, dinleyen herkes kendine göre ilham alır; kendi hissesine düşen pay nispetince Yunus’un dünyasına seyahat eder. Yunus “bencileyin” der, fakat her birimiz kendimizce, etrafımıza bu şiir vasıtasıyla öğüt verir, yol gösteririz. Toplumun Yunus’a ilgi göstermesi, şiirlerini […]

Geldi Geçti Ömrüm Benim

Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konuktur Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi Miskin âdem oğlanını benzetmişler ekinciye Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür […]

Şöyle Garip Bencileyin

Acep şu yerde varm’ola Şöyle garip bencileyin Bağrı başlı gözü yaşlı Şöyle garip bencileyin Gezdim Rum ile Şam’ı Yukarı illeri kamu Çok istedim bulamadım Şöyle garip bencileyin Kimseler garip olmasın Hasret oduna yanmasın Hocam kimseler duymasın Şöyle garip bencileyin Söyler dilim ağlar gözüm Gariplere göynür özüm Meğer ki gökte yıldızım Şöyle garip bencileyin Nice bu […]

Hayâl ile Mihman Olsan Ne Fayda

Duygular tarifsiz. Her biri deneyimle tanımlanabilir ancak. Acı, sevgi, sevginin katlanmış hâli aşk, korku, ağlama ve daha pek çok mânâyı yaşayan topyekun insanın ta kendisi. Kaş ve gözden öte, görmek ve duymaktan öte, güzellik ve çirkinlikten öte, hissetmek ve mânâyı anlamak. O halde Âşık Sümmani’ye kulak verelim: Ne Fayda? Bir menzile başa kadar varmasan Sen […]

Hak Cihana Doludur

Hak cihana doludur, kimseler Hakk’ı bilmez Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz Dünyaya inanırsın, rızka benimdir dersin Niçin yalan söylersin, çün hiç dediğin olmaz Ahret gayet ıraktır, doğruluk iyice azıktır Ayrılık sarp firaktır, hiç giden geri gelmez Dünyaya gelen göçer, bir bir şerbetin içer Bu bir köprüdür geçer, cahiller onu bilmez Gelin tanış […]

Nitekim Ben Beni Bildim

Nitekim ben beni bildim Yakın bil kim Hakkı buldum Korkum anı buluncaydı Şimdi korkudan kurtuldum Ben kimseden korkumazam Ya bir zerre kayırmazam Ben imdi kimden korkayım Korktuğum ile bir oldum Azrail gelmez yanıma Sorucu gelmez sinime Bunlar benden ne sorarlar Onu sorduran ben oldum Canlılar bizden el alır Cansızlar eri ne bilir Hem verirler hem […]