Kategorik Sınıflamanın Dışında Bir Sanatçı: Abidin Dino