Elif Allah adın okur yazarım

Elif Allah adın okur yazarım
Hocam bir ders verdi “be” deyü deyü
“Te” ile “Se” de kaldı nazarım
“Cim” cemalin gördüm “he” deyü deyü

“Hı” Hızır İlyas’ür ezel ezelden
Haberini aldım “Dal” ile'”Zal”den
“Rı” bize yol vermiş Kalûbelâdan
Giderim yoluna “Ze” deyü deyü

“Sin” de sualini vermeye geldim
“Şın” deyince anda eğlendim kaldım
“Sad” okudum “Dad” dan haberin aldım
“Ti” “Zı” “Ayın” “Gayın” “Pe” deyü deyü

“Ka” deyince Kafdağı’nı gezerdim
“Ke” deyince türlü ma’na yazardım
“Lam” da “Mim” de “Nun” da kaldı nazarım
Nic’oldu “Vav” ile “Hı” deyü deyü

Kul Himmet Üstadım böyle söylerim
Haddinden ziyade umman boylarım
Yirmi sekiz harfi tamam eylerim
Âhiri “Lâmelif’ “Ye” deyü deyü

Elif Allah adın okur yazarım şiiri
Kul Himmet Üstadım şiirleri
Kul Himmet Üstadım türküleri
Kul Himmet Üstadım deyişleri

Yorum Yazın