Yakın gel kaçma ey şûh-ı cihan

Yakın gel kaçma ey şûh-ı cihan hüsnün ıyân olsun
Bana her bir nigâhın mâye-i ârâm-ı cân olsun
Ruhu gül lebleri mül kâmeti serv-i revân olsun
Olursa bâri dil-ber böyle şûh-ı nükte-dân olsun

Seni pinhan sevüp ey nev-nihâl-i bâğ-ı istiğnâ
Biraz müddet seninle zevk u sohbet edelim tenhâ
Eğer sen gelmez isen sana ben azm ederim ammâ
Sakın kendin bu râz ağyârdan dâim nihân olsun

Bu ahd-i zevk u şâdînin gerek kadrin bile âdem
Ki diller her zamân olmakdadır bir şevk ile hurrem
Nedîmâ vakt-i Cemde olmamışdır böyle hurrem dem
Du‘â-yı devlete meşgûl olup dil şâdmân olsun

 

Yakın gel kaçma ey şûh-ı cihan notaları için tıklayın

Nedim-Yakin-gel-kacma-ey-suh-i-cihan-sarki-notalari

Yakın gel kaçma ey şûh-ı cihan sözleri
Yakın gel kaçma ey şûh-ı cihan notaları
Nedim Yakın gel kaçma ey şûh-ı cihan şiiri
Yakın gel kaçma ey şûh-ı cihan

 

Yorum Yazın