Niteliğimi soran işit hikayemi

Niteliğimi soran işit hikayemi

Niteliğimi soran işit hikayemi
Su ve toprak ateş ve yel oldu suret

Dört muhalif nesneden dört diyarın
Uygun eyledi verdi keramet

Yel ile toprağı kıldı muallak
Su içinde ateşi tuttu selamet

Ömür rızkını tamam eyledi henüz
Altı cihet olmadı tuttuğu kisvet

Ruhumdan kimseye haber veremez
Emirdir kudreti verir hareket

Bâkî tertiplerimi şerh edeyim
İnayet işitme ve göz açıklığının varlığı

Aklımın haberi bugünkü değil
Onu eğer dersen önceki ayet

Soru cevap sözcüsü buna değindir
Bundan böyle cihanım bî-nihayet

Yunus ile bu denli nasibim
Gönül dost durağı dilim şehadet

*** Şiirin aslı ***

Niteligüm soran işit hikâyet

Niteligüm soran işit hikâyet
Su vü toprak od u yil oldı sûret

Dört muhâlif nesneden dört dîvârun
Sâzikâr eyledi virdi kerâmet

Yil ile topragı kıldı mu’allak
Su içinde odı dutdı selâmet

Rızk-ı ‘ömri tamâm eyledi henüz
Şeş cihet olmadın tutdugı kisvet

Rûhumdan kimsene haber viremez
Emrdür kâdırlıgı virür hareket

Bâkî tertîblerümi şerh ideyüm
‘İnâyet mevcûdı sem’ ü basâret

‘Aklumun haberi bugünki degül
Anı er dirisen evvelki âyet

Su’âl cevâb kelecisi buna degindür
Bundan böyle cihânum bî-nihâyet

Yûnus’ıla buna denlü nasîbüm
Gönül dost turagı dilüm şehâdet

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri

Yunus Emre şiirleri
Niteliğimi soran işit hikayemi şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri

Yorum Yazın