Ve/ya

Kelimeler bir anlam ifade etmez;

“biz” “onlar”a anlamlar yükleriz ekseriyetle…

“Ve” bir arada olmanın ağır anlam yüküdür.

“Sen” ve “ben” bir arada olmayı ifade eder.

Oysa bu ifade mutlaktır.

Bir araya gelince “sen” ve “ben”;

“biz” olur ve

“biz”, karşıda “onlar” ya da “öteki(ler)”i belirtir.

Oysa “ben”in karşısında bir öteki,

aradaki “ve” ile de rahatça ortaya çıkabilir.

Demek ki her mutlaklık muğlâklıklara gebe.

Oysa muğlâklık, mutlaklığın ötekisi değildir.

Buna karşın kelimeler ötekileş(tiril)meye çok müsait.

Kelimeler bir anlam ifade etmez;

“biz” “onlar”a anlamlar yükleriz ekseriyetle…

“Veya” her şey olmaya meyilli hafif bir anlam yüklü.

Ve her şey olmaya meyilli olan her şey,

hiçbir şey olmaya da müsait.

“Sen” veya “ben” bir olasılık içerir.

Oysa her olasılık bir tercih meselesi

“veya” kadere daima saygı duyma durumudur aslında.

Önemli olan meselenin tercihe odaklanması

“veya” kadere boyun eğilmesi değil,

tercihin bir mesele “ve” kadere inancından dolayı

bir boyun eğiş olmasıdır.

Ve bütün bu durumda olasılık tek hâkimdir

ve bu hâkimiyet de olasılığı ‘mutlak’ yapabilmek!

“Biz ve öteki”de dominant aktör “ben” iken,

“biz veya ötekiler/onlar” kullanımında daha fazla eşitlik söz konusu.

Oysa dominant aktörle kıyaslama yaparken

ve kıyaslama konusu eşitlik iken “daha” tabirini kullanmak,

bir önceki cümleyi okurken fark edemeyecek kadar

“ben”leştiğimizin ve “öteki”leştirdiğimizin kanıtı.

Kelimeler bir anlam ifade etmez;

“biz” “onlar”a anlamlar yükleriz ekseriyetle…

“Ve/veya” şizofrenik ve yerçekimsiz bir anlam taşır.

Kendileri bile tartışmalı olan muğlâklık

ve mutlaklık bu iki kelime ile daha da karmaşıklaşır.

“Ben” bir yandan “ve” ile ilk adımda mutlak olsa da

bir adım sonra muğlâklaşacak;

“veya”ya gelince her şey olmaya müsait bir hal alacak,

hiçlik dâhil.

Müsaitlik, hiçlik; muğlâklık, mutlak.

Bu olasılık tanımsızdır ve

her tanımsızlık esasında bir sonsuzluğu da barındırır.

Ve belki de, muğlâk olana

böyle mutlak bir hüküm biçmek de anlamsızdır.

Ama anlam, kelimelerde saklı değildir; 

biz” “onlar”a anlamlar yükleriz ekseriyetle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir