Devlet Adamı / birinci bölüm

GENÇ SOKRATES – Evet.

YABANCI – Böyle bilgili bir kimse, ister kral olsun, isterse yalnızca bir yurttaş, bu bilgisi bakımından kral sınıfından sayılmaz mı?

GENÇ SOKRATES – Böyle saymak doğru olur.

YABANCI – Kölelerin efendisi, aile reisi için de aynı şeyi söyleyebiliriz, değil mi?

GENÇ SOKRATES – Evet.

YABANCI – Büyük bir aileyi küçük bir devlete benzetebiliriz. Yönetim bakımından aralarında bir ayrılık var mıdır?

GENÇ SOKRATES – Hiç yoktur.

YABANCI – Öyleyse, deminki sorumuza yanıt olarak, bunların hepsinin tek bir bilgisi olduğunu, bu bilgiye krallık, siyaset ya da ev yönetimi bilgisi denebileceğini söyleyebiliriz. Verilecek ad üzerinde çekişecek değiliz ya…

GENÇ SOKRATES – Buna ne gerek var?

YABANCI – Ama şu da belli ki, yerinde tutunabilmek için kral, yumruk ya da beden gücünden çok zekasını,us gücünü kullanır, öyle değil mi?

GENÇ SOKRATES – Şüphesiz.

YABANCI – O halde, kralın bilgisi, el sanatlarından, kılgısal işlerden daha çok kuramsal bilgiye yakındır, diyelim mi?

GENÇ SOKRATES – Hay, hay.

YABANCI – Devlet bilgisiyle devlet adamını, krallık bilgisiyle kralı, hep birleştirip tek bir bilgi saymalıyız.

GENÇ SOKRATES – Şüphesiz.

YABANCI – Şimdi, kuramsal bilgiyi bölümlerine ayırmak sırası geldi. Buna başlamamız doğru olmaz mı?

GENÇ SOKRATES – Pek doğru olur.

YABANCI – Bir düşün bakalım: Bilginin aslında, doğal olan bir ikilik bulabilir miyiz?

GENÇ SOKRATES – Örneğin?

YABANCI – Şöyle: konuşmalarımızda matematik diye bir sanatın adı geçmişti…

GENÇ SOKRATES – Evet.

YABANCI – Bence matematik kesin olarak kuramsal sanatlar bölümüne girer.

GENÇ SOKRATES – Hiç şüphe yok.

YABANCI – Matematik, sayılar arasındaki ayrımları bilir. Bildiği bu şeyler üzerinde bir yargıya varmaktan başka matematiğin bir işi var mıdır?

GENÇ SOKRATES – Başka ne işi olabilir?

YABANCI – Ama öbür yandan, hiçbir mimar işçi gibi çalışmaz; o yalnızca işçilerin başıdır, öyle değil mi?

GENÇ SOKRATES – Evet.

YABANCI – O, bilgisinden verir, el emeğinden değil.

GENÇ SOKRATES – Doğru.

253 Görüntüleme

Yorum Yazın