Ruhuma dokun / touch my soul

Zuhal Baysar’ın, “Ruhuma Dokun” adlı kişisel resim sergisi 30 Ocak – 18 Şubat 2015 tarihleri arasında Galeri Soyut / A Salonu’nda izleyicilerle buluşuyor.

Sanatçı çalışmalarında ruhun varlık durumlarına değinirken bedeni ve suyu bir metafor olarak kullanır. Sanatçı için su, ruhumuzun derinliklerinde kendi kendimize var ettiğimiz evrenin metaforudur. Kendini gerçekleştirme yeridir; sığınma, korunma, huzur ihtiyacını karşılar. Bir çeşit tapınaktır. Sanatçı suyu ve suyun sağladığı resimsel plastiği kullanırken dolaylı olarak insanı resmeder. Önemli olan insanın iç dünyası ve insana ait olan özelliklerdir. Her bireyin kendi özel alanını “suya” taşıması ve bunu yaparken diğer yaşamına ait davranış kalıplarından kurtulması ön plana çıkar. Su içindeki dış dünyadan arınmış, ağırlıksız, hafif ama tamamen sarmalanmış varlığıyla insan, bir çeşit arınma ritüelinin öznesidir. Beden, sanatçı için varlığın durumlarını görselleştiren araçtır. Beden kimi zaman boşlukta, kimi zaman suyun hâkimiyetinde, kimi zaman suya hâkim durumdadır. Sanatçının kaygısı ruha şekil veren ve duyuşsal dünyamızın temelini oluşturan birtakım gerçekleri biçimsel dile aktarmaktır. Bu noktada sanatçı karmaşa, düzen, var oluş, yok oluş, sonsuzluk gibi kavramların hissettirdiği duygu durumlarını önceden kurgulanmış kompozisyonlarla ve yoğun bir ifade biçimiyle görselleştirir. Bu zengin atmosferler bize iç dünyanın hallerine “dokunma” olanağı verir. Boyanın plastiğinin anlama müdahale eden yanını seven ve bunu özellikle seçen bir sanatçı olarak Zuhal Baysar, kendi serüveninde çağdaş örüntülerin resmin plastiğiyle yakalanabileceğini, boyanın bu örüntülere katkı sağladığını, anlamı çeşitlendirdiğini düşünmektedir.

Açılış: 30 Ocak Cuma – Saat: 18:00 – 20:30 / Yer: A Salonu

Galeri Soyut
Yıldızevler Mah. R. Tagore Cad Şehit Mustafa Doğan Sokak No: 82 / A – B Çankaya – 06550 / ANKARA http://galerisoyut.com.tr/
Tel: (+90312) 438 8670 Faks: (+90312) 438 86 72

 

Zuhal Baysar

1976 yılında Ankara’da doğdu.

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.

2002 yılında “İnsan ve An Resimleri” konulu tezi ile Yüksek Lisans programını tamamladı.

2006 yılında “Toplumda Şeffaflığın Görsel Tanımı” konulu tezi ile Sanatta Yeterlik Doktora programını tamamladı.

160 Görüntüleme

Yorum Yazın