Seyahatname / İstanbul’daki İmaretler

Önce insanları doyuran Tanrı’ya şükürler olsun ki bütün canlıların rızkını sağlamıştır.

Fatih Hazretleri yoksulları, garipleri, zayıfları nimete boğmak için önce Yeni Saray İmareti’ni yaptırdı ki daima herkese nimeti boldur.

Sultan Bayazıd-ı Velî İmareti: Bunun da günde iki defa sofrası herkese açıktır.

Bundan başka Sultan Birinci Selim İmareti, Sultan Süleyman Han İmareti, Şehzade Mehmed Han İmareti, Sultan Ahmed Han imareti ve Avrat Pazarı civarındaki Haseki Sultan imareti vardır. Diğer imaretler Vefa Sultan İmareti, Eyüp Sultan imareti, Tophane civarındaki Şehzade Cihangir Sultan İmareti, Mihrimah Sultan İmareti, Valide Hatun İmareti. Bu son ikisi Üsküdar tarafındadır. Bir de Kösem Valide Sultan İmareti.

Bundan başka tekkelerde de mutfaklar vardır ama eski sultanların imaretleri bu sayılanlardır ki yoksullara, gidip gelenlere ekmek ve çorbası boldur.

Ben elli yılda 18 padişahlık ve krallık yer seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim. Zamanın sonuna kadar Osmanlı Hanedanı’nın nimeti bol ve daim olsun.

 

Seyahatname / İstanbul’daki İmaretler Evliya Çelebi

Yorum Yazın