Şöyle Garip Bencileyin

Acep şu yerde varm’ola
Şöyle garip bencileyin
Bağrı başlı gözü yaşlı
Şöyle garip bencileyin

Gezdim Rum ile Şam’ı
Yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım
Şöyle garip bencileyin

Kimseler garip olmasın
Hasret oduna yanmasın
Hocam kimseler duymasın
Şöyle garip bencileyin

Söyler dilim ağlar gözüm
Gariplere göynür özüm
Meğer ki gökte yıldızım
Şöyle garip bencileyin

Nice bu dert ile yanam
Ecel ere bir gün ölem
Meğer ki sinimde bulam
Şöyle garip bencileyin

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

Hey Emre’m Yunus biçare
Bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şara
Şöyle garip bencileyin

Şiirin aslı – Eski Türkçe ile-

‘Aceb şu yirde var m’ola
Şöyle garîb bencileyin
Bagrı başlu gözi yaşlu
Şöyle garîb bencileyin

Gezdüm Urum’ıla Şam’ı
Yukaru illeri kamu
Çok istedüm bulımadum
Şöyle garîb bencileyin

Kimseler garîb olmasın
Hasret odına yanmasun
Hocam kimseler olmasun
Şöyle garîb bencileyin

Söyler dilüm aglar gözüm
Garîblere göynür özüm
Meger ki gökde yılduzum
Şöyle garîb bencileyin

Niçe bu derdile yanam
Ecel ire birgün ölem
Meger ki sinümde bulam
Şöyle garîb bencileyin

Bir garîb ölmiş diyeler
Üç günden sonra tuyalar
Sovuk suyıla yuyalar
Şöyle garîb bencileyin

Hey Emrem Yûnus bî-çâre
Bulunmaz derdüne çâre
Var imdi gez şârdan şâra
Şöyle garîb bencileyin

Yunus Emre şiirleri indir
Yunus Emre şiirleri sözleri
Yunus Emre şiirleri dinle
Tasavvuf şiirleri
Yunus Emre Şiirleri
Şöyle Garip Bencileyin şiiri
Yunus Emre şiirleri eski Türkçe ve günümüz Türkçesi
Yunus Emre şiirleri günümüz Türkçesiyle
Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri
Yunus Emre şiirleri ve anlamları
Yunus Emre şiirleri kısa
Yunus Emre hayatı
Yunus Emre eserleri
Yunus Emre sözleri
55 Görüntüleme

Yorum Yazın