Yayın ilkeleri

Okur-yazar.net aşağıdaki ilkelere ve değerlere göre yayın yapar.

Yaşamın amacı maddî ve manevî varlığın korunması, geliştirilmesi ve yetkinleşmesidir. Tüm canlılar, hiçbir başka gerekçe aranmaksızın kendi varoluşlarının bir sonucu olarak saygın koşullarda yaşama hakkına sahiptir.

Okur-yazar.net tüm insanları, dil, renk, cinsiyet, düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, soy, yaş, ekonomik konum ve benzeri farklılıkları ne olursa olsun, ahlaki bakımdan değerli, eşit ve saygın varlıklar olarak görür.

Okur-yazar.net, dünyanın ve hayatın her alanında ölçülülüğü bir erdem olarak benimser.

Okur-yazar.net, mümkün olan en fazla sayıda insanın en fazla mutlu olabileceği konulara öncelik verir.

Okur-yazar.net, “herkes için saygın bir yaşam” inşa edilebileceğine, bunun için ise insanların düşünce, görüş, talep ve önerilerini eşit ve özgür koşullarda diğer insanlarla ve toplumla paylaşmasının vazgeçilmez olduğuna inanır.

“Önce özeleştiri, sonra eleştiri”. Okur-yazar.net eleştiriyi varlığın gelişmesine, yetkinleşmesine yönelik bir faaliyet olarak görür ve gerçek eleştirinin gerçek özeleştiri ile başlayacağı, eleştirinin, özeleştiriden önce ve ondan ayrı olamayacağı görüşünü benimser.

Okur-yazar.net, her ne şekilde olursa olsun, diğer bir canlının veya insanın kırılmasına, incinmesine neden olabilecek faaliyetlerden uzak durur. Her türlü faaliyetinde, insanların kişiliklerine, itibarlarına ve mahremiyetlerine azami ölçüde saygılı davranır.

Okur-yazar.net her alanda toplumsal dayanışmayı geliştirmeye, kişiler arasında, toplumda ve uluslararasında barışı ve kardeşliği teşvik etmeye ve desteklemeye özen gösterir.

Okur-yazar.net, yayınlarında adaleti, hakkaniyeti, hukukun üstünlüğünü, toplumsal meşruiyet ve vicdanı esas alır ve bunları her türlü kişisel çıkar ve tutkuların üstünde görür.

Bu çerçevede:

[1] Okur-yazar.net internet sitesinde basın ahlak  ilkelerine ve Okur-yazar.net yayın ilkelerine uygun yazılar yayımlanır.

[2] İnsanların kişiliklerini, itibarlarını ve mahremiyetlerini gözeten; insanlar arasında işbirliği, dayanışma ve empatinin gelişmesine katkı sağlayan yazılara öncelik verilir.

[3] Kişi ve kurumları küçük düşürücü ya da aşağılayıcı yazılar yayımlanmaz.

[4] Dil, renk, cinsiyet, düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, soy, yaş vb. bakımlardan insanlar arasında dışlayıcılığa ve ayrımcılığa yol açabilecek yazılar ile ideolojik tartışma, slogan, söylem ve klişeler içeren yazılar yayımlanmaz.

[5] İnsanlar üzerinde olumsuz duygu ve düşünce oluşturabilecek yazı ve haberlere yer verilmez.

[6] Tüm yazılar editöryal süreçlerden geçirilir; yazılarda redaksiyon veya düzeltme yapılabilir. Düzeltilemeyecek ölçüde yazım hatası veya anlam bozukluğu içeren yazılar yayımlanmaz.

[7] Daha önce başka internet ortamlarında yayımlanmış yazı ve haberlere okur-yazar.net’te yer verilmez.

[8] Okur-yazar.net’te yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

[9] Okur-yazar.net internet sitesinde yayımlanan yazı ve haberlerden, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamak ve okur-yazar.net internet sitesine bağlantı verilmek koşuluyla yararlanılabilir.