Yönetimin amacı: Tabii hakları korumak ve halkın mutluluğunu geliştirmek

Konvansiyonumuz şimdi bir yönetim biçimi kurmayı önerecek idiyse, delegelerini kısa bir süre için geri çağırmak, belki uygun düşerdi. Bu, çok ilgi çekici nitelikte ve herkesin sesini katmak isteyeceği bir iştir. Gerçekte, şu sıradaki çatışmaların bütün konusu budur; çünkü, bizim için gelecekte kötü bir yönetim kurulacaksa, suyun öte yanından bize sunulan kötü yönetim biçimini, riziko ve yarışma pahasına olmadan kabul etsek daha iyi olurdu.

Thomas Nelson’a, Philadelphia, 16 Mayıs 1776.

*

Deneyin yalnız küçük Devletlerin cumhuriyete elverişli oldukları görüşünü, Montesquieu’ya ve öteki siyasal yazarlara atfedilen bazı başka parlak yanılmalarla birlikte. yalanlayacağını sanıyorum. Belki de, adil bir cumhuriyet sağlanmasının (zaten adil haklarımızı güven altına almak için değil de, ne için yönetim kurmaya gideriz!), mahalli bencilliklerin büyük bölüme hiç erişemeyecekleri kadar yaygın olmaya bağlı olduğu anlaşılacaktır, ancak bu durumda , her belirli sorun için cumhuriyetin kurullarında, belirli çıkarlardan bağımsız olan ve bundan ötürü, adale t ilkelerine tek biçimli bir yürürlük tanıyan bir çoğunluk bulunabilir.

François d’Ivernois’ya, Monticello, 6 Şubat 1795.

*

“Erkinlik” ve “Cumhuriyet” terimlerinin zihne pekin bir fikir getirmeyecek kadar çok çeşitli olarak uygulandıklarını bilmekle birlikte, yine de bunları… tanımlamayı… deneyeceğim. Yaygınlığının bütününe, erkinlik için, irademize uygun olarak engellenmemiş eylemdir diyeceğim; fakat doğru erkinlik, başkalarının eşit haklarıyla çevremize çizilmiş olan sınırların içinde irademize uygun olarak engellenmiş eylemdir. “Yasaların sınırları içinde” diye eklemiyorum, çünkü yasalar çok kere tiranın iradesidir ve bir bireyin hakları ihlal edilince hep böyledir. İkinci olarak. salt bir cumhuriyet, olgun ve sağlam sağlam zihinli her üyenin, toplumun işlerinin yönetilmesine kişisel olarak katılmaya eşit hakkı olduğu bir toplum durumudur diyeceğim. Böyle bir kural, bir ordugahın ya da küçük bir köyün sınırlarının dışında, besbelli ki uygulanamaz. Savılar, uzaklık ya da güç, onları temsilci kanalıyla iş görmeye zorlayınca, yönetimleri, hala kendi yaptıkları görevlerin çokluk ya da azlığı ve temsilciyle yapılanların temsilciyi atamak haklarının yalnızca pro hac vice yahut daha çok ya da daha az amaçlarla veya kısa ya da uzun süreler için olması oranında cumhuriyetçi olmaya devam eder.

244 Görüntüleme

Yorum Yazın